Datum održavanja:
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dvodnevni trening javne nabave - Od pripreme otvorenog postupka do sklapanja ugovora - WEBINAR 16 bodova_1310

Usavršavanje u javnoj nabavi - 16 bodova

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji rade na pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave
RASPORED PREDAVANJA I TEME

  Vrijeme održavanja

  RASPORED PREDAVANJA 
1. dan
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - 1. dio

9:00 - 12:15

pauza  10:30 - 10:45

     Što je potrebno pripremiti prije objave Obavijesti o nadmetanju?                           

 • dokumenti i izjave za otvoreni postupak
 • unos, izmjene i dopune Plana nabave - praktični primjer na EOJN

    Objava Obavijesti o nadmetanju - praktični primjer na EOJN

 • izrada Obavijesti o nadmetanju na EOJN
 • zakonski i drugi bitni rokovi 
 • izmjene Dokumentacije o nabavi kroz EOJN
 • upiti i pojašnjenja DON kroz EOJN
 • ispravak Obavijesti o nadmetanju - produženje rokova i drugi razlozi

   Interaktivna radionica,  vježbe na EOJN, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00    Virtualna pauza

 13:00 – 16:15

pauza za osvježenje

14.30 - 14.45

     Objava zbog žalbe na Dokumentaciju o nabavi                             

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na DON 
 • obavijest koju naručitelj objavljuje na EOJN - praktični primjer na EOJN

     Javno otvaranje ePonuda

 •  priprema za javno otvaranje ponuda
 • postupanje sa dijelovima koji su pristigli izvan EOJN
 • praktični primjer otvaranja ePonuda na EOJN
 • nedostupnost EOJN - kako postupa naručitelj ?

     Interaktivna radionica,  vježbe na EOJN, pitanja i odgovori

 2. dan
Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - 2. dio

9:00 - 12:15

pauza  10:30 - 10:45

    Komunikacija naručitelja sa ponuditeljima kroz EOJN u fazi pregleda i ocjene ponuda  
 • upiti i pojašnjenja ponuda u javnom nadmetanju na EOJN -praktični primjer na EOJN
 • komunikacija kroz platformu Elektroničkog oglasnika

    Objava Odluke o odabiru i/ili poništenju - praktični primjer na EOJN

 • objava Odluke o odabiru nakon pregleda i ocjene ponuda - praktični primjer na EOJN
 • objava Odluke o poništenju - primjer na EOJN
 • što se učitava uz Odluku o odabiru
 • objava na elektroničkom oglasniku EU - TED
 • značajni zakonski rokovi za fazu pregleda i ocjene ponuda

   Interaktivna radionica,  vježbe na EOJN, pitanja i odgovori

 12:15 - 13:00  Virtualna pauza

13:00 – 16:15

pauza za osvježenje

14.30 - 14.45

    Žalba na Odluku o odabiru i/ili poništenju                           

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na Odluku o odabiru / poništenju
 • objave u EOJN nakon osnovane žalbe na Odluku o odabiru 

     Sklapanje ugovora o javnoj nabavi - Obavijest o dodjeli ugovora /OS

 • prikaz objave Obavijesti o dodjeli ugovora na EOJN
 • Registar ugovora / OS - prijenos podataka iz objave
 • praktični primjer na EOJN

      Tromjesečne objave ugovora - vježba na EOJN

 • središnja i zajednička nabava
 • uloga korisnika OS
 • objava ugovora u modulu Tromjesečna objava ugovora

      Obavijest o izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom trajanja ugovora

 • objava na EOJN - vježba
 • što se može mijenjati pri kreiranju obavijesti o izmjenama ugovora 
 • povezanost sa Registrom ugovora / OS

   Interaktivna radionica,  vježbe na EOJN, pitanja i odgovori

 

Kotizacija uključuje:

 • uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave - 16 bodova
 • ePrezentacijski materijali i upute za rad
 • savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.