Datum održavanja:
Srijeda, 21.10.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Novosti u području propisa za građenje, novi podzakonski okvir za ažurirane popratne dokumente, ESPD izjava - dopuna i pojašnjenje - WEBINAR 8 bodova

WEBINAR

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

  Vrijeme održavanja

  RASPORED PREDAVANJA

9:00 - 12:15

pauza za kavu od

10:30 - 10:45

   Zakonska regulativa vezana uz izvedbu građevinskih i drugih radova

   Planiranje, priprema i provedba postupka javne nabave

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti  sposobnosti)
 • Kriterij za odabir ponude
 • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
 • Odluka o odabiru – ogledni primjer
 • Ugovor o javnoj nabavi radova – ogledni primjer
 • Nabava stručnog nadzora građenja

   Interaktivna radionica,  ogledni primjer odluke i ugovora, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00    pauza

 13:00 – 16:15

pauza za osvježenje

14.30 - 14.45

     Nove odredbe Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 75/2020)  

 • Aktualno - određivanje starosti dokaza ažuriranih dokumenata
 • Utjecaj na izmjene u Dokumentaciji o nabavi i postupku pregleda i ocjene ponuda

    Pregled ESPD izjave

 • Pojašnjenje i dopunjavanje ESPD odgovora ponuditelja
 • kako dopuniti pogrešan ESPD odgovor

      Interaktivna radionica,  vježba na EOJN, pitanja i odgovori

Predavači:

  Nedjeljko Kegal, dipl.iur. (ŽUC Splitsko dalmatinske županije), mr. Alenka Poljičak, dipl.oec.  (APPA)

 

Što će sudionici dobiti?

 • uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova
 • ePrezentacijski materijali i upute za rad
 • savjetovanje tijekom radionice

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.