Datum održavanja:
Srijeda, 01.06.2022.  -  Petak, 03.06.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Lipanjska škola javne nabave - WEBINAR 24 boda

Stalno stručno usavršavanje - 24 boda za specijaliste javne nabave

ONLINE edukacija

Usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA 

1. dan

Aktualnosti u javnoj nabavi, Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza od 10.30 - 10.45

   Javna nabava u EU projektima, nepravilnosti i  financijske korekcije - primjeri korisnika

   Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta

 • pravovremena priprema postupka javne nabave, troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • priprema za ex ante pregled
 • nepravilnosti i financijske korekcije u EU projektima - primjeri korisnika

   Realizacija ugovora i dokaz o preuzetom predmetu nabave

 • Dokumenti za dokazivanje o preuzetom predmetu nabave
 • Odstupanja isporučitelja od urednog ispunjenja ugovora
 • Postupanje sa jamstvom za uredno izvršenje predmeta nabave
 • Nepravilnosti pri ispunjenju ugovora o javnoj nabavi 

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 - 15:45    

   Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi

 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja – primjeri iz prakse
  • izmjene ugovora bez provedbe novog postupka javne nabave
  • izmjene nakon provedbe pregovaračkog postupka bez prethodne objave
 • Raskid ugovora
 • Aneksi ugovora

   Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene ZJN 2016

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

2. dan

Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza od 10.30 - 10.45

   Analiza ponuda i ESPD odgovora

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • pojašnjenje i dopunjavanje ponuda i ESPD odgovora
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP

     Izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok
 • izmjene ZJN 2016

   Ostali zakoni relevantni za područje javne nabave

 • Zakon o obveznim odnosima
12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 - 15:45

   DKOM rješenja i Presude Visokog upravnog suda

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

   Poništenje postupaka javne nabave

 • preduvjeti za poništenje postupka
 • poništenje prije isteka roka za dostavu ponuda
 • poništenje nakon dostave ponuda

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

3. dan

Praktikum za jednostavna nabavu, Registar ugovora za javnu,  jednostavnu i središnju nabavu, modul za jednostavnu nabavu na EOJN - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 10:30

 

 

       Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45       Pauza
10:45 - 12:15      Interni opći akt za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar
 • CPV oznake u jednostavnoj nabavi

12:15 – 12:45

   Virtualna pauza

12:45 - 15:45

   Registar ugovora /okvirnih sporazuma / narudžbenica u EOJN - ogledni primjeri

 • za javnu
 • za jednostavnu nabavu
 • za središnju nabavu

   Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)

 • Potvrda o usavršavanju za ostale sudionike

 • ePrezentacija
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • ogledni primjer Internog akta za jednostavnu nabavu
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica, te provedbe jednostavne nabave putem novog modula na EOJN

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.