Datum održavanja:
Četvrtak, 14.07.2022.  -  Petak, 15.07.2022.
Mjesto održavanja:
Gradska knjižnica, Poljana 6
ŠIBENIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dvodnevni trening javne nabave u Šibeniku s aktualnim novostima u javnoj nabavi - 16 bodova

Stalno stručno usavršavanje - 16 bodova za obnavljanje certifikata za javnu nabavu

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan 

Dinamički sustav nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, žalbe u presude u javnoj nabavi- ŠIBENIK 8 bodova

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

    Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene ZJN 2016
 • uvođenje EUR-a   

   

    Kako planirati i realizirati nabavu u uvjetima intenzivne promjene cijena?

    Tehnike za bolje planiranje i realizaciju nabave

 • dinamički sustav nabave
 • okvirni sporazum sa više dobavljača

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

    Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN

 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00    

   Žalbe i presude u području javne nabave

 • Osobito bitne povrede postupaka javne nabave
 • Pravni interes ponuditelja
 • Žalbe i presude na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe i presude na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe i presude na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe i presude na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost naručitelja - ŠIBENIK 8 bodova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9.00 - 12.15

pauza od 10.30 - 10.45

         Otvoreni postupak javne nabave

         Aktivnosti pripreme otvorenog postupka

 • Izrada i ažuriranje Plana nabave
 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
 • Priprema objave Obavijesti o nadmetanju na EOJN

        Kriteriji i dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta- s praktičnim primjerima

 • Osnove za isključenje – kako primijeniti iste na pojedini postupak nabave i kojom dokumentacijom dokazujemo iste
 • Uvjeti sposobnosti – određivanje
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri

        Pregled i ocjena ponuda

 • Postupak pregleda i ocjene ponude
 • ESPD obrazac
 • Primjena instituta pojašnjenja i dopune ponuda - članak 293. ZJN 2016
 • Pregled i ažuriranje ESPD odgovora - primjena članka 263. ZJN 2016
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Završetak otvorenog postupka

     Interaktivna radionica, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi, pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 13.00    Pauza za ručak
13.00 - 16.00

     Specifičnosti i nepravilosti kod provedbe projekata financiranih iz fondova EU 

 • ključne pogreške u dokumentaciji o nabavi vezano uz JN na EU sufinanciranim projektima
 • financijske korekcije pri provedbi javne nabave

     Registar ugovora / narudžbenica / okvirnih sporazuma

 • zakonodavni okvir za vođenje evidencije o sklopljenim ugovorima
 • izrada i ažuriranje
 • ogledni primjer izrade Registra na EOJN

     Prekršajna odgovornost naručitelja

 • prekršajna odgovornost članova povjerenstva 
 • prekršajna odgovornost čelnika

    Interaktivna radionica, ogledni primjer, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova ( za obnavljanje ceritifikata javne nabave)
 • Prezentacijski materijali predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak
 • ogledni primjer izrade Registra na EOJN
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Ručak
 • Savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
2.600,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.