Datum održavanja:
Petak, 22.03.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja - WEBINAR 8 bodova

Redovito stručno usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Usavršavanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja

Evidencijski broj programa - 2024-0057

       8:55 - 9:00    Registracija polaznika

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Javna nabava u EU projektima, nepravilnosti i  financijske korekcije - primjeri korisnika

 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
 • pravovremena priprema postupka javne nabave, troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu – Projektni plan nabave
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave – preporuke za pripremu
 • nepravilnosti i financijske korekcije u EU projektima - primjeri korisnika

    Jednostavna nabava u EU projektima

     Financijske korekcije - pravila 

 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe postupaka provjere

    Nova pravila revizije EU projekata - NPOO

 • Specifičnosti u reviziji projekata financiranih iz NPPO-a    

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 do 15:45

        Sukob interesa u području javne nabave

 • Zakonodavni okvir za sukob interesa u javnoj i jednostavnoj nabavi
 • Ovlaštene osobe naručitelja - tko je u sukobu interesa?
 • Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa
 • Povezane osobe ovlaštenih predstavnika naručitelja

     Zaštita tržišnog natjecanja u javnoj nabavi

 • načelo tržišnog nadmetanja
 • Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Bid rigging

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o  redovitom usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova za specijaliste javne nabave
 • ePrezentacije predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.