Datum održavanja:
Četvrtak, 13.12.2018.
Mjesto održavanja:
SPLITSveučilišni stručni studijiKopilica 5
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Javna nabava radova, specifičnosti DON za nabavu radova, sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, izmjene i dopune ugovora tijekom realizacije
8 bodova
Redovito usavršavanje u području javne nabave - Split 13. prosinac 2018.

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Internim ovlaštenim revizorima
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

Javna nabava građevinskih radova i sklapanje ugovora o javnoj nabavi za građevinske radove vrlo je složena procedura i zahtijeva poznavanje niza zakonskih propisa, pravilnika i tehničkih propisa koji uređuju građenje i obveze svih sudionika u tom poslu, od investitora, preko projektanta, nadzornog inžinjera, do izvođača, podizvoditelja i dr.

Koliko je složena procedura do sklapanja ugovora o javnoj nabavi građevinskih radova toliko je još i složenija realizacija ugovora, jer je sigurno da će biti potrebno izvođenje naknadnih radova, bilo novih, nepredviđenih ili predviđenih. Što u kojem slučaju Zakon o javnoj nabavi dopušta, a što je potrebno uvažiti iz drugih zakona o obveznim odnosima i uzancama?

Cilj seminara je upoznati polaznike sa specifičnostima pri izradi Dokumentacije za nadmetanje za nabavu građevinskih radova, uvažavajući zakonski okvir za pripremu i izvođenje građevinskih radova kao i značaj pripreme tehničko investicijske dokumentacije, te definiranja uloga i odgovornosti pojedinih sudionika u građenju.

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 - 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja

Priprema za javnu nabavu radova

 • Građevinski radovi – pojmovi, relevantni zakoni
 • Investicijsko – tehnička dokumentacija
 • Specifičnosti dokumentacije za nadmetanje
 • Uloge i odgovornosti  – projektant, nadzorni inženjer, izvođač i drugi
 • Preduvjeti za građenje – građevinska dozvola…
 • Organizacija gradilišta
 • Obračun i normiranje radova

Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi za nabavu radova sukladno ZJN 2016 i praksi DKOM-a
 • Kriterij za odabir ENP
 • Ogledni primjer DON za nabavu radova

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:00 - 13:00

pauza za zakusku

13:00 - 16:00

Ugovor o javnoj nabavi radova

 • Obvezni elementi ugovora o javnoj nabavi radova
 • Jamstva i bitne klauzule za urednu realizaciju ugovora
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova

Praksa DKOM-a za nabavu radova

 • praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

Nedjeljko Kegalj, dipl.iur. (ŽUC Splitsko dalmatinske županije)

Smiljana Bezić, dipl.iur. (Sveučilište u Splitu)

 

Kotizacija: 990 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke - odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

Ili Kotizacija za više seminara - odobravamo popust od 10% za svaki najavljeni seminar
U kotizaciju je uključeno:

 • 8 nastavnih sati predavanja – 8 bodova
 • diskusija i otvorena pitanja
 • skripta sa prezentacijama predavača
 • ogledni primjeri DON za nabavu radova
 • Božićni domjenak
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • besplatno savjetovanje nakon edukacije
 • besplatni parking u krugu Sveučilišta

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.