Datum održavanja:
Četvrtak, 07.03.2019.
Mjesto održavanja:
ZAGREBCentar 2000Radnička cesta 39, 4. kat
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Izaslani radnici
Izaslani radnici 07.03.2019.

Izaslani radnici su radnici kojeg je poslodavac sa sjedištem u RH poslao na rad u drugu državu.

Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja, koje je poslodavac uputio na rad u trgovačko društvo ili u podružnicu sa sjedištem u drugoj državi u svrhu obavljanja nekog ugovorom određenog posla. Izaslani radnik ostaje cijelo vrijeme u socijalnom osiguranju u RH, a plaća se oporezuje u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ako je RH sklopila takav ugovor ili po poreznim propisima RH. Može se zaključiti da je sa socijalnog i poreznog motrišta izaslanje radnika vrlo složeno.

Pripremili smo radionicu koja pruža ugodnu atmosferu, individualni pristup u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije, za vrijeme održavanja seminara, te nakon održanog seminara.

Ciljevi seminara:

Ovaj seminar dat će polaznicima odgovore na obveze koje je potrebno ispuniti u slučaju zapošljavanja stranih djelatnika.

Edukacija je namijenjena:

 • Računovodstvenim i financijskim menadžerima
 • Poduzetnicima
 • Menadžmentu svih razina
 • Voditeljima tvrtki, odjela i timova
 • pravnim zastupnicima u tvrtkama
 • voditeljima ljudskih resursa

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 13:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

 9:00 - 10:30

 

 

I dio

 • Tko se smatra izaslanim radnikom
 • Izaslanje radnika u države članice Europske unije
 • Izaslanje radnika u zemlje koje nisu članice EU-a s kojima RH primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju
 • Izaslanje radnika u treće zemlje
 • Plaćanje doprinosa za izaslane radnike

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30 - 11:00

Kava i osvježenje

11:00 - 13:00

II dio 

 • Plaćanje doprinosa za izaslane radnike
 • Oporezivanje plaća izaslanih radnika
 • Primjeri obračuna doprinosa i poreza na dohodak izaslanog radnika
 • Koje troškove poslodavac može podmiriti za izaslanog radnika
 • Primjeri obračuna plaća izaslanih radnika u nekoliko slučajeva te iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
 • Godišnja prijava plaća izaslanih radnika na obrascu INO-DOH

PRILOZI

 • BLANK obrasci (Zahtjev za dozvolu za boravak i rad)

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

Dubravka Lacić (Basis savjetovanje)

Kotizacija: 1.490 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o završenom usavršavanju u području financija, računovodstva i upravljanja ljudskim resursima
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri
 • Primjeri iz prakse
 • PRILOZI
 • Radni pribor  
 • Kava i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje
 • DM darovna kartica

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
p