Datum održavanja:
Četvrtak, 15.04.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Istraživanje tržišta u EU projektima, Ex ante kontrola, Ponuda - zajednica, podugovaratelji i oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti - WEBINAR 8 bodova

ONLINE edukacija

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

     9:00 – 16:00

8:50 – 9:00

     Registracija polaznika

9:00 - 12:15

pauza 10.30 - 10.45

 

          Istraživanje tržišta za EU projekte

 • obveza istraživanja tržišta u pripremi postupaka nabave za EU projekte
 • metoda istraživanja tržišta
 • dokumentiranost o realnim troškovima za buduće postupke nabave

       Obveza prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava i financijske korekcije

 • Što obuhvaća ex ante kontrola i kako se pripremiti?
 • Što su financijske korekcije?
 • Najčešće nepravilnosti koje se javljaju prilikom provjere provedbe ugovora o javnoj nabavi
 • Primjeri nepravilnosti po Smjernicama Europske komisije sa primjerima iz prakse
 • Pravila za Ne-obveznike zakona o javnoj nabavi 

 

           Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  
12:15 - 13:00

     Pauza

13:00 - 16:00

        Ponude i ESPD obrazac

 • Specifičnosti ponuda dostavljenih od zajednice ponuditelja
 • Podugovaratelji i kad je moguće zamjena ili uvođenje novih podugovaratelja
 • Dokazivanje oslanjanja na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje (dijelova) ponuda
 • Članci 263.  i 293. ZJN 2016
 • Pregled tehničkih specifikacija i praksa DKOM-a
 • Provjera računske ispravnosti ponude

         eESPD obrazac

 • Postupanje s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima
             Interaktivno predavanje, primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

         Karmen Meić (Grad Varaždin), Vlasta Linić (Grad Varaždin)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova
 • ePrezentacija
 • Savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Karmen Meić
 
Karmen Meić

Karmen Meić, ovlaštena trenerica u području javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Varaždinu. Potpuno predana svom poslu. Živi javnu nabavu i aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave.  

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn