Datum održavanja:
Srijeda, 27.01.2021.  -  Petak, 29.01.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
INTENZIVNI TRENING JAVNE NABAVE 27. do 29. siječnja 2021. - WEBINARI
Redovito usavršavanje u području javne nabave 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

RASPORED PREDAVANJA 1. dan

Od plana nabave i dokumentacije za nadmetanje do odabira ENP - ekonomske najpovoljnije ponude - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

   Plan nabave za 2021. godinu

 • Priprema, donošenje i objavljivanje novog Plana nabave za 2021
 • Kako odrediti predmet nabave i CPV
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Plan nabave za EU projekte
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom

      DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

        Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori    

12:15 – 13:00

 Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

    Javno otvaranje ponuda i izrada Zapisnika

 • tijek  javnog otvaranja ponuda
 • ovlašteni predstavnici naručitelja i ponuditelja
 • prilozi zapisniku o javnom otvaranju

   Pregled i ocjena ponuda i izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP
 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

RASPORED PREDAVANJA - 2. dan

Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša,

Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima - WEBINAR 8 bodova

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                  

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Javna nabava u EU projektima i financijske korekcije

 • Priprema i izrada EU projekta
 • Životni ciklus projekta i predviđanje izmjena
 • Aktivnosti, dinamika i troškovi projekta
 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
  • pravovremena priprema troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Faza evaluacije projektnih prijedloga i utjecaj na uspješnost projekta

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

 12:15 - 13:00     Pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

    Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša

 • Europski zeleni plan - strateški europski prioritet u razdoblju od 2019 - 2024. godine
 • fokus na čisto kružno gospodarstvo
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

    Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi

 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja – primjeri iz prakse
 • Raskid ugovora
 • Procedura zaprimanja roba, preuzimanja usluga i primopredaje radova

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

RASPORED PREDAVANJA - 3. dan

Jednostavna nabava - novi modul na EOJN i Interni akt za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

8:30 – 9:00

      Registracija polaznika                                       

9:00 - 10:30  

   Jednostavna nabava i Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

 • Načela javne nabave
 • Planiranje i registar ugovora
 • Prekršajne odredbe

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45     pauza

10:45 – 12:15

     Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • Postupci za jednostavnu nabavu
 • Slobodna volja naručitelja

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00    pauza

13:00 – 16:15

 

pauza

14:30 - 14:45

     Planiranje nabave i Registar ugovora na EOJN

 • Objava i izmjene Plana nabave na EOJN
 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu - tehničke pretpostavke za unos ažuiranih podataka

    Središnja i zajednička nabava kroz EOJN

 • Ogledni primjeri plana nabave za središnju nabavu
 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS
 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

     Interaktivna radionica,  vježba na EOJN, pitanja i odgovori

Predavači:  Vlasta Linić (Grad  Rijeka), Kristina Zovko (Grad Zagreb), Karmen Meić (Grad Varaždin), Nada Gunjača (Grad Rijeka), Branka Filipović (konzultant), Alenka Poljičak (APPA), Anamarija Buzolić Mrklić (odvjetnica), Zvonimir Jukić (DKOM), Ostap Graljuk (EOJN)

NAPOMENA: Svaki webinar se može odabrati i pojedinačno

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda
 • eSkripta sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom seminara

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn