Datum održavanja:
Petak, 17.12.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti GS, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA i TEME

8:30 – 9:00

    Registracija polaznika                                             

9:00 - 12:15

pauza

10.30 - 10.45

   Aktualni sat – novosti u području javne nabave

   Obveza prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava i financijske korekcije

 • Što obuhvaća ex ante kontrola i kako se pripremiti?
 • Što su financijske korekcije?
 • Najčešće nepravilnosti koje se javljaju prilikom provjere provedbe ugovora o javnoj nabavi
 • Primjeri nepravilnosti po Smjernicama Europske komisije sa primjerima iz prakse
 • Pravila za Ne-obveznike zakona o javnoj nabavi 

    Ponude i ESPD obrazac – pregled i ocjena

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje (dijelova) ponuda
 • Članci 263.  i 293. ZJN 2016
 • Pregled tehničkih specifikacija i praksa DKOM-a
 • Provjera računske ispravnosti ponude

   Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

12:15 - 12:45    pauza

12:45 - 15:45

 

   Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

   eESPD obrazac

 • Postupanje s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima

   Realizacija i izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • Utjecaj promjene cijena tijekom trajanja ugovora
 • poseban osvrt na Zaključak Vlade o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (NN 107/2021) na pripremu postupaka i one u tijeku
 • Kada se može mijenjati ugovor o javnoj nabavi?
 • 10%, 15% i/ili 30% - koliko se može povećati vrijednost ugovora o javnoj nabavi?
 • Obveza objave izmijenjenog ugovora
    Interaktivno predavanje, primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

    Karmen Meić (Grad Varaždin)

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • elektronički Prezentacijski materijal predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

 

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr  

Hvala!

 
Karmen Meić
 
Karmen Meić

Karmen Meić, ovlaštena trenerica u području javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Gradu Varaždinu. Potpuno predana svom poslu. Živi javnu nabavu i aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave.  

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.