Datum održavanja:
Srijeda, 11.12.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 

Cilj radionice:
Polaznici će nakon radionice moći samostalno analizirati dokumentaciju Poziva na dodjelu
bespovratnih sredstava namijenjenu malim i srednjim poduzetnicima, te planirati izradu
projekta i projektne prijave.


Radionica će dati odgovore na pitanja:

 • Gdje se objavljuje natječajna dokumentacija i od čega se sastoji? Koji su ključni
 • elementi svake natječajne dokumentacije?
 • Koji su natječaji u tijeku?
 • Što nam govore upute za prijavitelje i kako ih čitati?
 • Od čega se sastoji prijava projekta? Obavezni obrasci i pripadajuća dokumentacija?
 • Kako ispuniti prijavu – razumijevanje terminologija i obrazloženje pojedinih stavaka?
 • Kako evaluatori ocjenjuju projektnu prijavu? Na što moramo obratiti pozornost?

Možemo li sami? Koja je uloga konzultanata?
Polaznici će raditi na primjeru konkretnih uputa za prijavitelje, upoznati se s primjerima
dobre prakse, izraditi plan izrade prijave i razlikovati ključne elemente prijave.

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o stručnom usavršavanju u području EU fondova
 • Radni materijali i pribor
 • Kava i osvježenje u pauzi
 • Besplatni parking
 
p