Datum održavanja:
Petak, 08.09.2017.
Mjesto održavanja:
Kongresni centar FORUMGreen GoldRadnička cesta 50ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
ENP i otvoreni postupak prema novim podzakonskim propisima ZAGREB - 8 bodova
interaktivna radionica
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

10:00 – 17:00

9:30 – 10:00

Registracija polaznika

 10:00 - 13:00

kratka pauza

11.15 do 11.30

Otvoreni postupak – priprema i procedura

 • Priprema otvorenog postupka javne nabave
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  • Sukob interesa
  • Priprema – istraživanje tržišta i izvješće – ogledni primjer
  • Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe
  • Tehničke specifikacije i troškovnik
  • Standardizirani troškovnik
 • Objava obavijesti o nadmetanju
 • Rokovi
 • Komunikacija sa gospodarskim subjektima
 • Javno otvaranje ponuda
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Odluke javnog i sektorskog naručitelja
  • Odluka o odabiru
  • Odluka o poništenju
  • Ispravci odluka
 • Uvid u ponude
 • Pravna zaštita
Nadzor nad radom naručitelja
13:00 - 14:00

pauza za ručak

14:00 - 17:00

Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – kriterij za odabir

 • Kriterij cijene, kvalitete i troška
 • Vrednovanje kvalitete
 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

 Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

Smiljana Bezić, dipl.iur. (Sveučilište u Splitu)

Nikolina Žužić, dipl.oec. (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu)

Zoran Turuk, dipl.oec. (konzultant za javnu nabavu)

 

 

Kotizacija: 990,00 kn

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke - odobravamo popust od 15% po svakom polazniku

ili
Kotizacija za više seminara - odobravamo popust od 15% za svaki seminar

U kotizaciju je uključen prezentacijski materijal sa podzakonskim propisima, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi, radni pribor, osvježavajući napitci tijekom predavanja i ručak.


Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail: info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.