Datum održavanja:
Srijeda, 29.04.2020.  -  Četvrtak, 30.04.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 29. do 30. travnja - ONLINE

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Raspored predavanja

1. dan - Javna nabava u kriznoj situaciji COVID 19 - ONLINE

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza od

10.30 - 10:45

     Javna nabava u kriznoj situaciji - COVID 19

 • Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19
 • Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu 
 • Ključne prilagodbe Dokumentacije o nabavi za vrijeme pandemije i usporavanja gospodarskih aktivnosti
 • Javno otvaranje ponuda - aktualno
 • Jamstva
 • Osnove za isključenje u uvjetima COVID 19
 • Ugovor ili okvirni sporazum
 • Fiksna ili promjenjiva cijena

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00  PAUZA
13:00 - 16:00

   Provođenje postupaka za hitnu nabavu

 •  Pregovarački postupak bez prethodne objave - iznimna žurnost
 •  rokovi i procedura

    Pravna zaštita u javnoj nabavi u kriznoj situaciji COVID 19

 • eŽalba i procedura za podnošenje eŽalbe u javnoj nabavi
 • uvid u ponude i pravo ponuditelja za podnošenje žalbe
 • Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Visoki upravni sud - presude

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 2. dan - Dokumentacija o nabavi u kriznim uvjetima COVID 19

9:00 – 12:15

pauza od

10.30 - 10:45

 

     Dokumentacija o nabavi - u kriznim uvjetima COVID 19

 • Opisi predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije
 • Osnove za isključenje - porezni dug i odgoda porezne obveze
 • Kako odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude - izvornici ili novčani polog
 • Javno otvaranje ponuda - mogućnosti za ponuditelje
 • Ugovor ili okvirni sporazum
 • ENP - omjer cijene i kvalitete za različite nabave
 • Fiksna ili promjenjiva cijena
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda u okviru kriterija ENP (rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda)
  • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

     Interaktivna radionica, ogledni primjer dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 13:00   PAUZA
13:00 - 16:00

      ESPD zahtjev i odgovor

 • Izrada ESPD zahtjeva na EOJN
  • obvezni dijelovi ESPD zahtjeva koji se uvijek traže
  • pitanja o podugovarateljima
 • ESPD odgovor i pojašnjenja te dopuna sukladno članku 293, ZJN 20116
 • ažurirani dokumenti i dohvat iz EOJN

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

  Zoran Turuk (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), Zvonimir Jukić (DKOM), Karmen Meić (Grad Varaždin), Loreta Zdrilić (KBC Sestre milosrdnice Zagreb), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • ePrezentacija
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
p