Datum održavanja:
Srijeda, 29.04.2020.  -  Četvrtak, 30.04.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 29. do 30. travnja - ONLINE

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Raspored predavanja

1. dan - Aktualnosti u javnoj nabavi, Registar ugovora/narudžbenica, Plan nabave i izmjene u 2020., Jednostavna nabava, dokumentacija i interni akti za jednostavnu nabavu

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:00

   Aktualnosti u javnoj nabavi

   Registar ugovora i narudžbenica na EOJN

 • Registar ugovora za javnu nabavu i prekršajne odredbe
 • veza sa Izjavom o fiskalnoj odgovornosti
 • Registar narudžbenica i ugovora za jednostavnu nabavu - tehničke pretpostavke za unos ažuiranih podataka

    Plan nabave i izmjene tijekom 2020.

   Interaktivna radionica, ogledni primjer interenog akta, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00  PAUZA
13:00 - 16:00

  Jednostavna nabava

 • Načela javne nabave
 • Planiranje i registar ugovora za jednostavnu nabavu
 • Prekršajne odredbe

      Dokumentacija za jednostavnu nabavu

 • obrasci za provođenje jednostavne nabave
 • Interni akt za jednostavnu nabavu

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 2. dan - Dokumentacija o nabavi i ESPD, aktualna praksa DKOM-a i  presude Visokog upravnog suda

9:00 – 12:00

 

  Dokumentacija o nabavi

 • Opisi predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije
 • Obvezni Standardizirani troškovnik
 • Kako odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • Profesionalna, ekonomska i tehnička sposobnost - najbolje kombinacije za razne predmete nabave
 • ENP - omjer cijene i kvalitete za različite nabave
 • Pregled i ocjena ponuda u okviru kriterija ENP (rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda)
  • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

   ESPD zahtjev i odgovor

 • Izrada ESPD zahtjeva na EOJN
  • obvezni dijelovi ESPD zahtjeva koji se uvijek traže
  • pitanja o podugovarateljima

     Interaktivna radionica, ogledni primjer dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 13:00   PAUZA
13:00 - 16:00

  Aktualna praksa DKOM

 • ESPD odgovor i pojašnjenja te dopuna sukladno članku 293, ZJN 20116
 • ažurirani dokumenti i dohvat iz EOJN
 • osobito bitne povrede zakona
 • tehničke specifikacije, norme i jednakovrijednost

     Presude Visokog upravnog suda

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

  Alenka Poljičak (APPA)

  Loreta Zdrilić (KBC Sestre milosrdnice Zagreb)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • ePrezentacija
 • ogledni primjeri poziva za nadmetanje, zapisnika, odluka  i  internog akta za jednostavnu nabavu

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
1.998,00 kn
 
 
 • 10% popusta za višednevne edukacije