Datum održavanja:
Srijeda, 26.02.2020.  -  Četvrtak, 27.02.2020.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 26. do 27. veljače 2020. - Zagreb
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

  ZAGREB 26. veljače 2020. - 8 bodova

Registar ugovora/narudžbenica, Statističko izvješće za 2019. godinu, Jednostavna nabava i interni akti o jednostavnoj nabavi

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

 

 

9:00 – 12:15

(pauza za kavu tijekom predavanja)

 

 

 Registar ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma

 • Izrada Registra ugovora na EOJN
 • izrada Registra ugovora / narudžbenica - korak po korak za jednostavnu nabavu
 • Ažuriranje i tromjesečne objave objedinjenih nabava za središnju nabavu
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja

    Statističko izvješće o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2019. - zakonska obveza

 •    preduvjeti za izradu statističkog izvješće u EOJN
 •    objedinjavanje podataka o jednostavnoj nabavi za izradu izvješća

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori 

12:15 - 13:00

   Pauza za ručak

13:00 - 16:00

    Jednostavna nabava i interni akt o jednostavnoj nabavi

 • Može li se nabaviti određena marka u jednostavnoj nabavi?
 • Pregovaranje u jednostavnoj nabavi

    Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu

    Prekršajne odredbe

    Provedba jednostavne nabave

 • Ogledni primjeri poziva za nadmetanje i zapisnika za provedbu jednostavne nabave

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

  ZAGREB 27. veljače 2020. - 8 bodova

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga 

9:00 - 12:15

 

    Ugovor o javnoj nabavi roba i usluga

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi roba i usluga
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor o javnoj nabavi radova - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi roba i usluga (jednostavan primjer)

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 13:00   Pauza za ručak

13:00 - 16:00

 

 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora- dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 - obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 - članci 316. do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, zamjena podugovaratelja, nedostaci u realizaciji)
 • Jamstva u ugovoranju
 • Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka)

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori 

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin)

  Nada Gunjača (Grad Rijeka)

  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Radni pribor  
 • Ogledni primjeri ugovora
 • Coffe break i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Gratis ručak
 • Besplatni parking

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
p