Datum održavanja:
Četvrtak, 26.03.2020.  -  Petak, 27.03.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 26. do 27. ožujka - ONLINE

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Raspored predavanja

1. dan - Interni akt za jednostavnu nabavu, Središnja i Zajednička nabava kroz EOJN

8:30 - 9:00    Registracija polaznika
9:00 - 10:30

   Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu
 • Postupci za jednostavnu nabavu
 • Slobodna volja naručitelja

     Interaktivna radionica, ogledni primjer interenog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45    Pauza za kavu
   10:45 - 12:15

   Zakon o javnoj nabavi i procedura koja je propisana za jednostavnu nabavu

 • Načela javne nabave
 • Planiranje i registar ugovora
 • Prekršajne odredbe
12:15 - 13:00    Pauza za ručak i osvježenje
13:00 - 16:00

   Središnja i zajednička nabava kroz EOJN

 • Ogledni primjeri plana nabave za središnju nabavu
 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS
 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan - Statističko izvješće i Registar ugovora, dopuna i izmjena Plana nabave, pregled i ocjena ponuda kroz rješenja DKOM i odluke VUS

9:00 – 10:30

   Statističko izvješće i Registar ugovora

 • Priprema informacija za Statističko izvješće za 2019. godinu
 • Izrada Statističkog izvješća za 2019. godinu za jednostavnu i javnu nabavu

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

  10:30 - 10:45    pauza za kavu
10:45 - 12:15

   Plan nabave za 2020. godinu – izrada, dopuna i izmjena

 • Kako dodati novu stavku nakon objave plana nabave za 2020. godinu
 • Kako izmjeniti i izbrisati postojeću stavku
 • Povezanost plana nabave sa Proračunom i Financijskim planom

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00

   Pauza za ručak i osvježenje

13:00 - 16:00

   Pregled i ocjena ponuda

 • Dopuna i pojašnjenje ponuda i ESPD obrasca
 • Što se može dopunjavati, a što ne smije?
 • Koji dokumenti se ažurira za ENP - ekonomski najpovoljniju ponudu i kako?
 • Dohvat iz EOJN i pojašnjenja te dopunjavanje ažuriranih dokumenata

   Praksa DKOM  za fazu pregleda i ocjene ponuda

 • Žalbe ponuditelja na Odluku o odabiru i na postupanje naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • Pregled važnih odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

   Odluke Visokog upravnog suda za fazu pregleda i ocjene ponuda

Predavači:

     Karmen Meić (Grad Varaždin), Nada Gunjača (Grad Rijeka),

     Alenka Poljičak (APPA), Ostap Graljuk (EOJN)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 16 bodova
 • ePrezentacija
 • ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
p