Datum održavanja:
Četvrtak, 19.09.2019.  -  Petak, 20.09.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39, 4.kat
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite
 
**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 19. do 20. rujna 2019.
**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 19. do 20. rujna 2019.
16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA I TEME

 

1. dan 19. rujna 2019.
  Otvoreni postupak I – osnove i EOJN procedura

  Vrijeme održavanja

       09:00 – 16:00

8:30 – 9:00

      Registracija polaznika

 9:00 – 13:45

pauza za kavu tijekom predavanja

   Priprema postupka

 • Priprema postupaka javne nabave – ključni preduvjeti i dokumenti
 • Plan nabave i registar ugovora – obveze naručitelja

   Provedba postupka

 • DON – ogledni primjer
 • objava postupka na EOJN
 • ESPD – priprema zahtjeva online
  • EOJN procedura objave                                                            

  Interaktivno predavanje, ogledni primjeri online, ogledni primjeri dokumenata u fazi pripreme postupka, ogledni primjeri dokumentacije  i eESPD obrasca, otvorena pitanja i diskusija                                                                                                                            

13:45 – 14:30

    Osvježenje i lagani obrok (light meal)
  14:30 - 16:30                                                                       

   Ponuda – osnove o ponudi i navodi u DON

   Zapisnici u otvorenom postupku

   Završetak postupka

   Interaktivno predavanje, otvorena pitanja i diskusija                                

2. dan 20. rujna 2019.
  Otvoreni postupak II – za iskusne praktičare
Vrijeme održavanja 09:00 – 16:00

 9:00 – 12:00

pauza za kavu tijekom predavanja           

   Pregled i ocjena ponuda – kritična faza u postupku

 • Tehnička sposobnost na provjeri – primjeri
 • Kadrovska i stručna sposobnost – primjeri
 • Dohvat iz EOJN – ažurirani dokumenti – praksa i iskustva

   Otvorena pitanja, diskusija i rasprava          

12:00 – 13:00    Osvježenje i lagani obrok (light meal)
13:00 – 16:00

   Pravna zaštita u području javne nabave

 • Praksa DKOM-a
 • Osobito bitne povrede postupka

   Donošenje odluka i realizacija ugovora

 • Donošenje odluke o odabiru /poništenju
 • Realizacija ugovora i jamstva
 • Izmjene ugovora i objave izmjena

 

   Otvorena pitanja, diskusija i rasprava 

Predavači:

   Karmen Meić (Grad Varaždin) 

   mr. Alenka Poljičak (APPA)

 

Kotizacija: 1999 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu – elektronički dokument
 • Radni pribor
 • Osvježavajući napitci tijekom predavanja i kava u pauzi
 • Besplatan parking
 • Besplatno savjetovanje

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., Mostarska 67, Šibenik, OIB 37357453647

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr, nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

Kotizacija: 1099 kn + PDV