Datum održavanja:
Srijeda, 29.11.2023.  -  Četvrtak, 30.11.2023.
Mjesto održavanja:
Zagrebtower, Radnička cesta 80,
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dvodnevna radionica s uputama za korištenje nove platforme EOJN - ZAGREB 16 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 16 sati (16 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima u odjelu financija, revizije i tehničkih poslova
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

       8:30 - 9:00    Registracija polaznika

1. dan

Priprema Plana nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN - radionica u Zagrebu - 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Planiranje nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN

    Novi plan za 2024. godinu

 • Kako definirati predmet nabave
 • Kako odrediti procjenjenu vrijednost
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u postupka javne nabave
 • donošenje Plana nabave i objava

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45   Pauza
12:45 do 15:45

    Izrada Plana nabave na na novoj platformi EOJN

 • prikaz izrade plana nabave

    Izmjene plana nabave na novoj platformi EOJN

 • izmjene procjenjene vrijednosti
 • dodavanje novih predmeta nabave
 • dijeljenje istog predmeta nabave

      Revizori i pitanja oko provedbe javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Nova platforma EOJN - Upute za rad za naručitelje - ZAGREB 8 bodova

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      EOJN - nova platforma 

 • Registracija svih korisnika, novi pristupni podaci (korisničko ime/lozinka)
  • Nove korisničke uloge u EOJN
 • Kreiranje plana nabave

       Priprema postupka i dokumentacije

 • Automatsko kreiranje dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva
 • Izmjena Dokumentacije o nabavi / ispravak postupka
 • Stručno povjerenstvo - unos podataka na EOJN
 • E-Katalog - nova mogućnost za naručitelje

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 do 15:45

        EOJN - provedba postupka

 • Komunikacija sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Komunikacija sa ponuditeljima
 • Automatsko otvaranje ponuda
 • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
 • Automatski izračun bodova za ENP
 • Izrada i generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Izrada i generiranje Odluke o odabiru/poništenju
 • Registar ugovora o javnoj nabavi

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o  redovitom usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova za specijaliste javne nabave
 • Materijali predavača
 • kava i osvježavajuća pića tijekom predavanja
 • ručak
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
339,00 €
 
2.554,20 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.