Datum održavanja:
Četvrtak, 07.12.2023.  -  Petak, 08.12.2023.
Mjesto održavanja:
VALAMAR Diamant Hotel 4*, Brulo 1
POREČ
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dvodnevni trening javne nabave - radionica u Poreču - 16 bodova

Usavršavanje u javnoj nabavi - 16 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Moguće je odabrati pojedinačne edukacije.

RASPORED PREDAVANJA

9:00 – 9:30

   Registracija sudionika                                

1. dan

Registracija korisnika EOJN i Priprema Plana nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN - radionica u Poreču - 8 bodova

9:30 – 12.45

pauza

11.00 - 11.15

    Registracija korisnika na novu platformu EOJN

 • prikaz na EOJN4
 • nove uloge korisnika naručitelja

    Planiranje nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN

 • Novi plan za 2024. godinu
  • Kako definirati predmet nabave
  • Kako odrediti procjenjenu vrijednost
  • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
  • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
  • Značaj dinamike u postupka javne nabave
  • donošenje Plana nabave i objava

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:45 - 13:30    Pauza
13:30 - 15:45

   Izrada Plana nabave na na novoj platformi EOJN

 • prikaz izrade  plana nabave

    Izmjene plana nabave na novoj platformi EOJN

 • prikaz izmjena plana nabave 

      Revizori i pitanja oko provedbe javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

15:45 - 16:00   Pitanja i odgovori

2. dan

Provedba postupka javne nabave na novoj plaformi EOJN - radionica u Poreču - 8 bodova

9:30 – 12.45

pauza

11.00 - 11.15

       Provedba postupka javne nabave na novoj platformi EOJN

       Izrada Općeg Dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN

       Priprema postupka  za nadmetanje na novoj platformi EOJN

 • Početni parametri postupka na novoj platformi EOJN
 • Automatsko kreiranje dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva

     Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:45 - 13:30

   Pauza

13:30 - 15:45

     Izrada Dokumentacije o nabavi / ispravak postupka na novoj platformi EOJN

 • Stručno povjerenstvo - unos podataka na EOJN
 • Automatsko otvaranje ponuda
 • Automatski izračun bodova za ENP
 • Izrada i generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Izrada i generiranje Odluke o odabiru/poništenju
 • Registar ugovora

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

15:45 - 16:00    Pitanja i odgovori

Za rezervaciju smještaja molimo javite se na naš mail  info@edukacije-appa.hr 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova
 • Prezentacija predavača
 • coffe break
 • ručak
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi usklađene sa izmjenama i dopunama ZJN 2016
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
350,00 €
 
2.637,08 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.