Datum održavanja:
Četvrtak, 15.06.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dokumentacija o nabavi, pregled i ocjena ponuda, odluka i sklapanje ugovora, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

  Dokumentacija o nabavi - priprema i izmjene tijekom provedbe postupka

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 •  Kako izraditi dobru dokumentaciju o nabavi
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

     Pregled i ocjena ponuda 

 • redoslijed provjere
 • mogućnost pojašnjenja i dopune ponuda sukladno Zakonu
 • pregled ESPD-a i ažuriranje dokazima
  • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • praksa DKOM-a i VUS--a za fazu pregleda i ocjene ponuda

      Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45

  Pauza

 

12:45 - 15:45

     Ugovor o javnoj nabavi

 • Izrada i sastavljanje ugovora o javnoj nabavi
 • Obvezni elementi ugovora
 • Što čini ugovor - komplet dokumenata
 • Kako sastaviti jednostavan ugovor o javnoj nabavi 
  • Ogledni primjer ugovora o nabavi roba i usluga / radova

      Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi 

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Realizacija ugovora  - dokumenti za zaprimanje roba i preuzimanje usluga
 • Obveze po ZJN 2016 – obveze naručitelja i isporučitelja
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 – članci 315 .do 321.
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Aneksi ugovoru i obvezne obavijesti u EOJN
 • Raskid ugovora
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje isporučitelja, nedostaci u realizacij, ograničenje količinai)
 • Jamstva pri ugovaranju nabave roba i usluga

     Naplata jamstava (uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka

 • izmjena ugovora i dopuna jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri ugovora za robe, usluge i radove, pitanja i odgovori  

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • elektronički materijal predavača
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi 
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi roba i usluga

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.