Datum održavanja:
Četvrtak, 30.04.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Dokumentacija o nabavi u kriznim uvjetima COVID 19 - ONLINE

ONLINE edukacija uživo

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:00

   Dokumentacija o nabavi - u kriznim uvjetima COVID 19

 • Opisi predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije
 • Osnove za isključenje - porezni dug i odgoda porezne obveze
 • Kako odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude - izvornici ili novčani polog
 • Javno otvaranje ponuda - mogućnosti za ponuditelje
 • Ugovor ili okvirni sporazum
 • ENP - omjer cijene i kvalitete za različite nabave
 • Fiksna ili promjenjiva cijena
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda u okviru kriterija ENP (rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda)
  • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

   Interaktivna radionica, ogledni primjer dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 13:00

   PAUZA

13:00 - 16:00

    ESPD zahtjev i odgovor

 • Izrada ESPD zahtjeva na EOJN
  • obvezni dijelovi ESPD zahtjeva koji se uvijek traže
  • pitanja o podugovarateljima
 • ESPD odgovor i pojašnjenja te dopuna sukladno članku 293, ZJN 20116
 • ažurirani dokumenti i dohvat iz EOJN

     Interaktivna radionica, ogledni primjer ESPDa , pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

     Loreta Zdrilić (KBC Sestre milosrdnice Zagreb)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • ePrezentacija
 • ogledni primjeri poziva za nadmetanje, zapisnika, odluka  i  internog akta za jednostavnu nabavu

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
p