Datum održavanja:
Petak, 22.11.2019.
Mjesto održavanja:
Centar 2000, Radnička cesta 39, 1.kat
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Design Thinking za poslovne inovacije - cjelodnevna radionica

Što je DT?
Design Thinking predstavlja inovativan proces rješavanja složenih poslovnih problema. Cijeli proces sastoji se od nekoliko faza u sklopu kojih se uče različiti alati čija je svrha, naučiti korisnika razmišljati na drugačiji, divergentan način, a samim time doći do inovativnih rješenja za svoje poslovne korisnike.


Za design thinking se kaže da je orijentiran prema čovjeku, odnosno da je čovjek u središtu cijelog procesa, te se upravo zato uz pomoć ljudi te različitih, zabavnih i vizualnih alata pokušavaju dobiti konkretne, dubinske spoznaje koje na kraju potiču cijeli inovativni proces pronalaska adekvatnog rješenja.

Pitanja na koja će se odgovoriti na ovoj radionici:


● Što je Design Thinking?
Razumijevanje problema
● Istraživački alati
Kreacija persona
Vizualizacija rješenja
● Brainstorming alati
Poticanje inovativnog razmišljanja
● Pretvaranje rješenja u prototip
Tehnike razvoja prototipa
Tehnike testiranja prototipa


Ovaj specijalistički seminar namijenjen je široj publici, od osoba koje su trenutačno bez poslovne ideje, do postojećih poduzetnika sa skalabilnim i održivim poslovnim modelom.

Predviđeno trajanje radionice: 8 x 45 min

U kotizaciju je uključeno:

  • uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju u području marketinga
  • radni materijali
  • radni pribor
  • kava i osvježavajući napitci tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
p