Datum održavanja:
Četvrtak, 02.06.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Analiza ponuda i ESPD odgovora

 • tijek pregleda i ocjene ponuda
 • faza I. i faza II. pregleda
 • pojašnjenje i dopunjavanje ponuda i ESPD odgovora
 • dostava ažuriranih dokumenata za ENP

     Izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom za donošenje Odluke o odabiru / poništenju
 • rok mirovanja i žalbeni rok
 • izmjene ZJN 2016

   Ostali zakoni relevantni za područje javne nabave

 • Zakon o obveznim odnosima

   Interaktivna radionica, ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45   Pauza

12:45 - 15:45

 

   DKOM rješenja i Presude Visokog upravnog suda

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

   Poništenje postupaka javne nabave

 • preduvjeti za poništenje postupka
 • poništenje prije isteka roka za dostavu ponuda
 • poništenje nakon dostave ponuda

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijom predavača
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
998,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.