Datum održavanja:
Srijeda, 20.03.2024.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Priprema i provedba postupka javne nabave na novoj platformi EOJN RH - WEBINAR 8 bodova

Redovito stručno usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Usavršavanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka sa i bez certifikata
 • Službenicima u odjelu financija, revizije i tehničkih poslova
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

Priprema i provedba postupka javne nabave na novoj  platformi EOJN RH  - WEBINAR 8 bodova

Evidencijski broj programa: 2024-0055

       8:55 - 9:00    Registracija polaznika

9:00 - 12:15

pauza

10:30 - 10:45

      EOJN - nova platforma - I dio

      Značajne izmjene u odnosu na "stari EOJN" - opće karakteristike "novi EOJN"

      Registracija svih korisnika

 • novi pristupni podaci (korisničko ime/lozinka)
 • Nove korisničke uloge u EOJN

      Plan nabave za 2024. godinu 

 • Kreiranje plana nabave 
 • izmjene i dopunjavanje plana nabave

       Priprema postupka i dokumentacije 

 • Osnovni parametri postupka
 • Stručno povjerenstvo - unos podataka na EOJN
 • Korištenje raspoloživih predefiniranih tekstova sa EOJN
 • Ujednačeno definiranje kriterija za odabir gospodarskih subjekata i istovremena izrada ESPD zahtjeva
 • Automatsko generiranje dijelova dokumentacije o nabavi 
 • Definiranje kriterija za odabir ENP - automatsko ili ručno rangiranje ponuda

     Komunikacija sa gospodarskih subjektima na platformi EOJN

 • Postavljanje upita od gospodarskih subjekata
 • Kreiranje odgovora naručitelja
 • Interna ulazna i izlazna pošta na EOJN 

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Virtualna pauza
12:45 do 15:45

        EOJN - nova platforma - II dio

      Izmjena Dokumentacije o nabavi do roka za dostavu ponuda 

 • priprema i objava izmjene DON na novom EOJN

     Od otvaranja ponuda do registra ugovora 

 • Automatsko otvaranje ponuda
 • Otvaranje neelektroničkih dijelova ponude
 • Automatski izračun bodova za ENP
 • Izrada i generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Izrada i generiranje Odluke o odabiru/poništenju
 • Registar ugovora

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o  redovitom stručnom usavršavanju u području javne nabave - 8 bodova za specijaliste javne nabave
 • Elektronički materijali predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će na vaš mail stići ponuda automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala Vam.

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.