03. 08. 2019.
Uputa za polaganje državnog ispita za certifikat javne nabave

Ako se spremate na polaganje državnog ispita nakon kojeg ćete steći certifikat specijaliste za javnu nabavu, pročitajte ove upute:

1)    TERMINI ISPITA
Termini polaganja pisanog ispita objavljuju se zadnji radni dan u mjesecu za naredni mjesec u aplikaciji „e-Izobrazba u javnoj nabavi“ (mjesto, datum i vrijeme održavanja ispita kao i maksimalan broj polaznika).
Broj osiguranih mjesta po pojedinom terminu polaganja ispita je ograničen.

2)    PRIJAVA ISPITA
Nakon odobrenja termina (datuma polaganja ispita) polaznik se može prijaviti u aplikaciji na željeni termin ispita, odnosno polaznik se može prijaviti za pristupanje ispitu samo ako je u aplikaciji vidljiv STATUS ISPITA „ODOBREN“, a ne „NOVI“.
Kada se polaznik prijavi na ispit, nadležno tijelo prijavu odobrava najkasnije u roku od 8 dana od dana prijave, a obavijest o odobrenju polaznik zaprima na svoju e-mail adresu nakon čega može pristupiti ispitu.
U slučaju da polaznik nije u mogućnosti pristupiti ispitu koji je prijavio, na istom mjestu u aplikaciji gdje se prijavio za pristupanje ispitu, može odabrati i opciju opozovi ispit i to najkasnije 4 dana prije početka ispita. Na taj način se ostavlja mogućnost prijave za taj ispitni termin drugim polaznicima. Obavijest o opozivu ispita dolazi odmah po opozivu na polaznikovu e-mail adresu.

3)    PROMJENA TERMINA ISPITA
Postoji mogućnost promjene samog termina ispita.
Ako polaznik želi promijeniti termin ispita prvo mora opozvati termin na koji se prijavio kako bi se mogao prijaviti na drugi ponuđeni termin na kojem ima slobodnih mjesta.

4)    ZATVARANJE TERMINA ISPITA
2 dana odnosno 48 sati prije početka ispita kroz aplikaciju više nije moguće prijaviti niti opozvati ispit. Kada polaznik ne može pristupiti ispitu, a tu činjenicu je doznao u trenutku kada je ispit već zatvoren, dužan je poslati obavijest elektroničkim putem na izobrazba@mingo.hr  da nije u mogućnosti pristupiti ispitu.
Nakon što je ispit realiziran, rezultati se učitavaju u sustav te na taj način  polaznici dobivaju informaciju o rezultatu ispita.
 

Izvor: Sektor za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 
  Novosti - Sve