28. 11. 2021.
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove zgrada oštećenih potresom

NOVO! Prikaz postupka jednostavne nabave prema Zakonu o obnovi na webinaru 16. prosinca 2021.

 

Sukladno Zakonu o obnovi  (NN  102/2010/21117/21) 25. studenog 2021. godine je stupio na snagu Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021).

Ovim Pravilnikom se, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova  koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag) radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

Radi se o javnoj nabavi male vrijednosti, do vrijednosti EU pragova koje svake dvije godine propisuje Europske Komisija. te koji se mijenjaju od 01. siječnja 2022. Nove vrijednosti EU pragova možete provjeriti OVDJE.

Pravilnik se odnosi isključivo na one naručitelje koji će nabavljati robe, usluge i radove zbog obnove zgrada oštećenih potresom na području  Grada Zagreba, Krapinsko--zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Prema ovom pravilnku i novim EU pragovima naručitelji će primjenjivati posebna pravila za nabavu radova od vrijednosti 500.000,00 HRK do vrijednosti 40 472 640 HRK bez PDV-a. Za radove do vrijednosti 500.000,00 HRK i dalje će se primjenjivati interni akt naručitelja.

Naručitelji će za obnovu zgrada oštećenih potresom koristiti  modul jednostavne nabave na EOJN, iz čega proizlazi da se radi o primjeni postupka jednostavne nabave.

Pravilnikom se na određeni način obuhvaća sukob interesa, planiranje nabave i registar ugovora, žalbeni postupci i druga postupanja naručitelja pri nabavi resursa za obnovu zgrada oštećenih potresom.

Za više detalja preuzmite Pravilnik OVDJE.

 

Kako se provodi postupak nabave za obnovu zgrada oštećenih u potresu provjerite na 

Webinaru 16. prosinca  - Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova

***

 
  Novosti - Sve