22. 04. 2019.
Nikad dosta novih zakona…

U protekloj 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje.

Neki od najznačajnijih su svakako:

 • Zakon o izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Temeljem donesenih, izmijenjenih i dopunjenih zakonskih propisa, doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz pravilnika. Neki od najznačajnijih su

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima,
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Međutim, u 2019. godini doneseni su i stupili na snagu novi zakoni i podzakonski propisi:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama………

Nadalje, u proceduri za donošenje su i :

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
 • Zakon o izmjenama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
 • Pravilnik o manje složenim radovima
 • Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu……….

Stupanjem na snagu odredbi navedenih zakona i pravilnika značajno se mijenja:

 • pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave,
 • izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na
  • profesionalnu i tehničku i stručnu sposobnost (npr. neće više biti ovlaštenih voditelja građenja, radova i manje složenih radova….),
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora,
  • uvjete koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima,
  • prijedlog ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.

 

Više o novim zakonskim propisima možete čuti na dvodnevnoj radionici o projektiranju, gradnji i nadzoru u projektima koji se financiraju iz ESI fondova:

**DVODNEVNI TRENING JAVNE NABAVE 07. do 08. svibnja – ZAGREB

sa temama o :

Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog nadzora građenja financiranih sredstvima ESI fondova, te nepravilnosti i financijske korekcije u korištenju EU fondova za financiranje projekata

Javna nabava izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih iz EU fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, financijske korekcije u korištenju EU fondova za projekte gradnje

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve