28. 05. 2019.
Izvornik jamstva prevagnuo u odabiru skuplje ponude

Svaki gospodarski subjekt koji želi raditi sa državom mora se pitati: Isplati li se „perfektna“ ponuda?

Što je to „perfektna“ ponuda u javno nabavljačkom žargonu? U javnoj nabavi naručitelj objavljuje Dokumentaciju za nadmetanje – DON, a zainteresirani gospodarski subjekt predaje ponudu sukladno toj DON. Upravo ona ponuda koja je izrađena i dostavljena prema uvjetima iz DON-a je perfektna ponuda, bez obzira na njenu cijenu.

U konkretnom slučaju DON-om je traženo jamstvo za ozbiljnost ponude u formi bankarske garancije i iznosu od 210.000 kn. I to u izvorniku, naravno, jer se jedino izvornik može poslati na naplatu u slučaju ispunjenja uvjeta za naplatu jamstva.

Slučaj je htio da 3 ponuditelja na vrijeme dostave izvornik jamstva u zatvorenoj omotnici, na otok Brač, a bankarska garancija koja je putovala od četvrtog ponuditelja iz Varaždina zakasnila je 50 minuta. Možda bi bilo na vrijeme da je ponuditelj donio osobno, ali je ipak iskazao povjerenje pošti. Za svaki slučaj dostavio je presliku jamstva uz elektroničku ponudu. Ali prema Presudi Visokog upravnog suda, preslika jamstva nije dovoljna da bi ova ponuda bila valjana, niti se isto može upotpuniti koristeći zakonski osnov sukladno članku 293. ZJN 2016.

Tako je „neperfektna“ ponuda odbijena kao neprikladna, iako 19% jeftinija,  a prva sljedeća ponuda, iako skuplja za 1,4 milijuna kuna, odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Makar bi se moglo postaviti pitanje što je tu ekonomski, jer ekonomija mora imati intenciju razumnog upravljanja oskudnim resursima, ekonomičnog trošenja i upravljanja javnim sredstvima. Međutim, načelo ekonomičnosti koje se naglašava nizom zakona, pa i u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, te Zakonu o javnoj nabavi (članak 4. st.3), nije došlo do izražaja u odnosu na formalni sadržaj ponuda.

Što se može zaključiti?

Svaki zainteresirani subjekt koji daje ponudu na javna nadmetanje ima interes dati  „perfektnu“ ponudu, ponudu koja u potpunosti udovoljava kriterijima DON, ali u slučaju dileme potrebno je uputiti zahtjev za pojašnjenje DON – npr. u konkretnom slučaju bi to bilo pitanje: „Da li se može dostaviti preslika jamstva za ozbiljnost ponude, za slučaj da izvornik zakasni?“

Svaki naručitelj koji može predvidjeti probleme oko dostave izvornih dokumenata do isteka roka za dostavu ponude, npr. dostava na otok ili na lokacije gdje se pošta rjeđe dostavlja, može omogućiti dostavu preslike jamstva za ozbiljnost ponude navodeći tu mogućnost u DON. Također, može doprinijeti uspješnoj dostavi jamstva ukoliko ne produžava rok za dostavu ponuda, jer produžavanje roka za dostavu ponude produžava i rok valjanosti ponude, te valjanosti jamstva, što ponuditelj mora mijenjati i od banke zatražiti novu garanciju iako je već jednu prethodno zatražio prije nego što je rok za dostavu ponuda promjenjen.

Više o ovom slučaju možete pročitati u  Rješenju DKOM _05. veljace 2019.  i Presudi VUS-a od 10.04.2019.

a detaljnije o brojnim situacijama u kojima se naručitelj i ponuditelj mogu naći možete čuti na našim radionicama:

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I – 13. lipnja ZAGREB

Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II  14. lipnja ZAGREB 

***

Vidimo se!

 
  Novosti - Sve