03. 09. 2019.
Da li je moguće naknadno povećati ugovorenu vrijednost u ugovoru o javnoj nabavi i koliko?

Mogu li se prilikom izmjene ugovora tijekom njegovog izvršenja primijeniti i članak 316. i 317. ZJN 2016 ili se oni međusobno isključuju?

U nastavku je pročitajte  mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Odredbe ZJN 2016 kojima su propisane mogućnosti i uvjeti izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja, dozvoljavaju izmjene ugovora o javnoj nabavi kumulativno, po svakoj osnovi do gornje granice propisane tim odredbama, odnosno, ako je, u konkretnom slučaju, izmjena prvotnog ugovora o javnoj nabavi radova učinjena temeljem članka 317. ZJN 2016, a za sljedeću izmjenu ugovora su ispunjeni uvjeti propisani člankom 316. ZJN 2016, nema zapreke da se ugovor izmjeni i temeljem članka 316. ZJN 2016.

Dakle, nastavno na naprijed rečeno, Ministarstvo iznosi mišljenje da se ugovor tijekom izvršenja može/smije mijenjati u kumulativu temeljem odredaba od članka 315. – 320. ZJN 2016, ali pod uvjetima navedenima u tim člancima.

Pri tome se ukazuje da je na naručitelju teret dokaza da su ispunjeni uvjeti propisani u članku ZJN 2016 temeljem kojega naručitelj želi izmijeniti ugovor.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

***

Provjerite aktualne novosti na našim edukacijama u Zagrebu!

ZAGREB 19.09.2019.   Otvoreni postupak I – osnove i EOJN procedura

ZAGREB 20.09.2019.   Otvoreni postupak II – za iskusne praktičare

ZAGREB 18.09.   Praktikum jednostavne nabave – osnove i važni detalji

ZAGREB 26. 09.2019. Upravni nadzor u javnoj nabavi, pravna zaštita gospodarskih subjekata i osobito bitne povrede postupaka javne nabave

Mjesto održavanja: Centar 2000, Radnička cesta 39, Zagreb

***

 
  Novosti - Sve