16. 02. 2019.
Zapošljavanje stranih radnika

Nedostatak radne snage je gorući problem našega gospodarstva.

Dva su načina kako se taj problem može riješiti. 

Prvi način je uvođenje dualnog strukovnog obrazovanja, dakle reforme obrazovnog sustava kroz prilagodbu tržištu i za njega je potrebno vrijeme.

Drugi način je povećanje kvota za uvoz inozemnih radnika, što je Vlada prihvatila, te  je utvrdila godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u 2019. godini.

Dopuštene kvote za zapošljavanje stranih radnika

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca iznosi 65.100 dozvola. Za novo zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj predviđena je kvota od 50.100 dozvola, a kvota za produženje već izdanih dozvola iznosi 15 tisuća.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, u Vladinoj odluci utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola. Od toga je za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu predviđeno pet tisuća dozvola, a za rad u poljoprivredi i šumarstvu 1540 dozvola.

Kada je riječ o kvotama za novo zapošljavanje stranaca po djelatnostima u 2019. godini, za graditeljstvo je predviđeno 18.500 dozvola što je najveća kvota za pojedinu djelatnost.

Slijedi turizam i ugostiteljstvo s kvotom od 10.400 dozvola te promet 2.314 dozvola.

Detaljan popis kvota po djelatnostima:

1. Graditeljstvo 17.800 dozvola
2. Brodogradnja 1.410 dozvola
3. Turizam i ugostiteljstvo 10.611 dozvola
4. Kultura 25 dozvola
5. Promet 2.314 dozvola
6. Zdravstvo 120 dozvola
7. Socijalna skrb 460 dozvola
8. Prehrambena industrija 1.200 dozvola
9. Prerađivačka industrija 700 dozvola
10. Poljoprivreda i šumarstvo 1.990 dozvola
11. Metalna industrija 2.200 dozvola
12. Informatika 180 dozvola
13. Ekonomija i trgovina  2.200 dozvola
14. Poštanske usluge 600 dozvola

Kako se može zaposliti strani državljanin u RH?

Strani državljanin u RH može raditi s:

 • dozvolom za boravak i rad ili
 • potvrdom o prijavi rada,

a državljanima EGP-a (Državljani Europskog gospodarskog područja) i članovima njihovih obitelji dovoljna je

 • potvrda o prijavi privremenog boravka ili boravišna iskaznica.

Državljanin treće zemlje u Hrvatskoj može raditi temeljem

 • dozvole za boravak i rad ili

potvrde o prijavi rada samo kod poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.Što je to dozvola za boravak I rad?

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje  odobrava privremeni boravak i rad u Hrvatskoj. U obliku rješenja, na temelju godišnje kvote i izvan nje, izdaje ju nadležna policijska uprava ili postaja.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se državljaninu treće zemlje  koji ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka i uz zahtjev priloži:

 • ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Hrvatskoj.


Državljanin treće zemlje  koji je podnio zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad temeljem ugovora o radu s hrvatskim poslodavcem ne treba prilagati dokaz o zdravstvenom osiguranju.
Dozvola za boravak i rad sukladno godišnjoj kvoti dozvola može se izdati državljanima trećih zemalja koji će u Republici Hrvatskoj raditi sezonske poslove kao i osobama  premještenima unutar društva (rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik) pod određenim zakonskim uvjetima.

Tko može raditi bez dozvole za boravak i rad?

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima
 • privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem iz članka 64. Zakona o strancima

 

Ukoliko trebate stranog radnika i planirate ga zaposliti obvezna je procedura sukladna zakonskim odredbama. Zakonske odredbe koje uređuju zapošljavanje stranaca su vrlo složene i raznolike.

Saznajte sve na vrijeme, nemojte gubiti vrijeme čitajući, jer je toga previše!

Dođite i poslušajte više o zapošljavanju stranih radnika na edukaciji koja će se održati 1. ožujka u Zagrebu.

Za detaljne informacije o edukaciji pogledajte OVDJE

Vidimo se!

***

 
  Novosti - Sve