24. 08. 2021.
Kritičan rok za dostavu ponude - 10 dana ili više?

Koliko je važno produžiti rok za dostavu ponuda nakon izmjene Dokumentacije o nabavi? 

Iznimno je važno !

Za koliko dana je potrebno produžiti rok za dostavu ponuda, pitanje je za koje postoji više mogućih odgovora?!

 

Člankom 404. stavak 2. točka 1. i 3. ZJN 2016, propisane su osobito bitne povrede u slučaju određivanja kraćeg roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje od minimalnog roka propisanog ovim Zakonom, te u slučaju da rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje nije produljen, a postojala je obveza sukladno odredbama ovoga Zakona.

O kojim se rokovima radi?

Za naručitelja postoje tri situacije u kojima mora uzeti u obzir produljenje roka za dostavu ponuda, i to definirano u člancima 419. i 240. ZJN 2016.

1. SITUACIJA - U slučaju da je postojala osnovana žalba na Dokumentaciju - članak 419. stavak 4.

Odredbom članka 419. stavak 4. ZJN 2016 propisano je što naručitelj mora napraviti u slučaju kad Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave usvoji žalbu na Dokumentaciju o nabavi.

U tom slučaju naručitelj je obvezan:

  • nastaviti postupak te,
    • izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću,
    • odrediti novi rok za dostavu i
    • objaviti ispravak poziva na nadmetanje ili odabranim natjecateljima poslati novi poziv na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje,
  • ili poništiti postupak javne nabave ako postoje razlozi za poništenje.

Stavkom 5. tog članka propisano je da je naručitelj obvezan rok za dostavu ponuda, iz prethodnog stavaka 4. tog članka, produljiti najmanje za onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljivanja žalbe do isteka prvotno odredenog roka.

Dakle, u toj situaciji potrebno je razmotriti koliko je dana preostalo od izjavljivanja žalbe do isteka roka za dostavu ponuda što je bio određen prije izjavljivanja žalbe. Ako je žalba izjavljena npr. 09. kolovoza a rok za dostavu ponuda bio 26. kolovoza, to je potrebno u nastavku postupka rok za dostavu ponuda odrediti na način da čini rok od najmanje 17 dana, jer je upravo vremena bilo omogućeno ponuditeljima za dostavu ponuda prije izjavljivanja žalbe.

2. SITUACIJA - U slučaju kada je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena - članak 240. stavak 2.

Odredbom članka 240. stavak 2. ZJN 2016 propisano je da u slučaju kada je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena, dakle bilo koji dio dokumentacije o nabavi, možda troškovnik ili tehničke specifikacije ili uvjeti za dostavu ponude, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Pretpostavka je da u ovoj situaciji ne postoji žalba na Dokumentaciju o nabavi, već je naručitelj samostalno odlučio, ili na poticaj nekog od zainteresiranih gospodarskih subjekata, izmijeniti Dokumentaciju o nabavi.

 

Cijela se situacija dodatno komplicira ukoliko se nakon kratko određenog roka za dostavu ponuda dogodi žalba na Odluku o odabiru, gdje o osobito bitnim povredama, po službenoj dužnosti, brine i donosi rješenje Državna komisija. 

3. SITUACIJA - U slučaju kad .....

Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u sljedećim slučajevima:

1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu, a u slučaju ubrzanog postupka iz članka 234. ovoga Zakona te postupka javne nabave male vrijednosti nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu

2. ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

3. ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Koliko je to razmjerno??

Jedno od rješenja DKOM, u tom smislu, je Rješenje Klasa: UP/II-034-02/20-01/707 od 1. listopada 2020.

Ovim rješenjem poništava se 9. izmjena Dokumentacije o nabavi jer je iako je rok za dostavu ponuda produljen za 19 dana, ocjenjeno da isti nije razmjeran niti primjeren za izradu i dostavu ponuda s obzirom na opseg izmjena i zahtjevan predmet nabave.

 

Naručiteljima se uvijek preporučava da svrate pozornost na takve situacije, jer bi nakon svega cijeli postupak mogao biti lako poništen.

 

Detaljnije o rokovima i osobito bitnim povredama postupka, te drugim rješenjima DKOM-a I presudama VUS-a poslušajte na edukacijama redovitog usavršavanja za javnu nabavu:

ZADAR - 27. kolovoza - Aktualnosti – izmjene ZJN 2016, eŽalbe, rješenja DKOM, presude VUS, odgovornost naručitelja, istraživanje tržišta i priprema postupka - 8 bodova

SPLIT - 03. rujna - Aktualnosti – izmjene ZJN 2016, eŽalbe, rješenja DKOM, presude VUS, odgovornost naručitelja, istraživanje tržišta i priprema postupka - 8 bodova

ZAGREB - 08. rujna - Aktualnosti – izmjene ZJN 2016, eŽalbe, rješenja DKOM, presude VUS, odgovornost naručitelja, upravljanje i izmjene ugovora o javnoj nabavi - 8 bodova

OSIJEK - 14. rujna - Aktualnosti – izmjene ZJN 2016, eŽalbe, rješenja DKOM, presude VUS, odgovornost naručitelja, istraživanje tržišta i priprema postupka - 8 bodova

 
  Novosti - Sve