Datum održavanja:
Srijeda, 09.02.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Zimska škola javne nabave - WEBINAR 24 boda

S izmjenama za planiranje nabave za nabavu roba, usluga i radova za potrebe obnove zgrada po Zakonu o obnovi!

ONLINE edukacija

Usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od  24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan 

Plan nabave i registar ugovora/O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Aktualnosti o planiranju javne nabave za 2022. godinu

 • Izmjene pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • zakonski okvir za planiranje javne nabave
 • donošenje Plana nabave za 2022. Godinu
 • objavljivanje Plana nabave
 • specifičnost Plana nabave za zajedničku i središnju javnu nabavu
 • definiranje predmeta nabave
 • određivanje CPV oznake i bitnih rokova za planiranje
 • izmjene i dopune Plana tijekom godine
 • primjena načela transparentnosti u planiranju postupaka

    Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma

    Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave
     Pitanja i odgovori

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

     Ogledni primjeri izrade i ažuriranja Plana javne nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH)

 • ogledni primjeri planova nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)
 • ogledni primjer popunjavanja predloška na EOJN
 • ogledni primjer izmjene, brisanja i dopunjavanja plana na EOJN

    Ogledni primjer izrade i ažuriranja Registra ugovora / okvirnih sporazuma na EOJN RH

 • Ogledni primjer izrade standardnog obrasca za dodjelu ugovora na EOJN
 • Ogledni primjer izrade registra narudžbenica za jednostavnu nabavu na EOJN
 • Ogledni primjer ažuriranja registra na EOJN

    Središnja i zajednička nabava kroz EOJN

 • Ogledni primjeri plana nabave za središnju nabavu
 • Ogledni primjeri za evidenciju OS za središnju nabavu
 • Tko vodi evidenciju i ažuriranja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS
 • Ogledni primjeri tromjesečnih evidencija ugovora na temelju OS
 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

      Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene Zakona o javnoj nabavi

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan 

Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, Zelena javna nabava i kriteriji za ENP - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Javna nabava u EU projektima, nepravilnosti i  financijske korekcije - primjeri korisnika

 • Javna nabava u funkciji uspješne realizacije EU projekta
 • pravovremena priprema postupka javne nabave, troškovnika i uvjeta za nadmetanje
 • Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu – Projektni plan nabave
 • Ex ante kontrola postupka javne nabave – preporuke za pripremu
 • nepravilnosti i financijske korekcije u EU projektima - primjeri korisnika

    Jednostavna nabava u EU projektima

     Financijske korekcije - pravila 

 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe postupaka provjere

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45  Pauza
12:45 - 15:45

    Zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša

 • Europski zeleni plan - strateški europski prioritet u razdoblju od 2019 - 2024. godine
 • fokus na čisto kružno gospodarstvo
 • Primjeri iz prakse - kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša
 • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

  Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

3. dan

Namještanje ponuda i sukob interesa prema EU direktivama,  EU okvir kompetencija za stručnjake javne nabave, Isključenje ponuditelja, Aneksi i raskidi ugovora, Statističko izvješće - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Sukob interesa i bid - rigging

 • Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova
 • Sukob interesa prema EU direktivama
 • Prikladne mjere za učinkovito sprječavanje, prepoznavanje i uklanjanje sukoba interesa
 • Sukob interesa i prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave

     Financijske korekcije u EU projektima

 • primjeri Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) 
 • mogućnosti za Prigovor na Odluku o nepravilnosti

     Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu ProcurCompEU

 • profesionalizacija javne nabave
 • ključne kompetencije za stručnost u području javne nabave

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Pauza
12:45 - 15:45

    Nabava roba, usluga i radova za postupke obnove zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko--zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

 • novi zakonodavni okvir za postupke nabave roba, usluga i radova za potrebe obnove - Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove  
 • sukob interesa i načela nabave za potrebe obnove
 • planiranje nabave i registar ugovora za obnovu zgrada oštećenih u potresu
 • nabava radova do 40 mil kn
 • rokovi, otvaranje ponuda i zapisnici
 • žalba na odluku o odabiru ili poništenju nabave za obnovu zgrada oštećenih u potresu

    Provedba postupka nabave roba, usluga i radova za potrebe obnove na modulu jednostavne nabave na EOJN

 • Javna objava poziva na EOJN
 • Ograničeno prikupljanje ponuda od odabranih gospodarskih subjekata
 • praktični primjer na EOJN

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

     Antonija Ćurić (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA), Vlasta Linić (Grad Rijeka), Kristina Zovko (Grad Zagreb), Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o stalnom stručnom usavršavanju  - 8 bodova za obnavljanje certifikata javne nabave
 • ePrezentacija
 • prikaz planiranja i registra ugovora/narudžbenica, te središnje nabave direktno na EOJN
 • savjetovanje tijekom predavanja

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.