Datum održavanja:
Srijeda, 15.12.2021.  -  Petak, 17.12.2021.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Zimska škola javne nabave - WEBINARI 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 24 boda

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

1. dan

Plan nabave za 2022. i izmjene za 2021. godinu, Priprema postupka, Istraživanje tržišta, Prekršajna odgovornost članova povjerenstva, Registar ugovora i OS - WEBINAR 8 bodova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45   

      Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene ZJN 2016

      Planiranje nabave za 2022. godinu

 • Kako odrediti predmet nabave?
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

      Izmjene Plana nabave za prethodnu 2021. godinu

 • Kad je potrebno ažurirati Plan nabave za prethodnu 2021. godinu
 • Izvješće o realizaciji Plana nabave za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja

       Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 • Zakonodavni okvir
 • Objava i ažuriranje
 • ogledni primjeri na EOJN za javnu i jednostavnu nabavu

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

13:45 - 15:45

      Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika

 • nezaobilazna aktivnost koja doprinosi određivanju ključnih elemenata DON i Tehničkih specifikacija
 • kako istraživati sukladno preporukama zakonskih propisa
 • da li je i kada je potrebno izraditi izvješće o istraživanju       

     Priprema postupka

 • obrasci za pripremu postupka
 • što je sve potrebno napraviti prije početka postupka

    Prekršajna odgovornost naručitelja

 • prekršajna odgovornost članova povjerenstva 
 • prekršajna odgovornost čelnika

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan

Od objave Obavijesti o nadmetanju do objave Obavijesti o dodjeli ugovora - pravni i operativni aspekt postupaka javne nabave na EOJN - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

    Što je potrebno pripremiti prije objave Obavijesti o nadmetanju?                           

 • unos, izmjene i dopune Plana nabave - praktični primjer na EOJN

    Objava Obavijesti o nadmetanju sa DON i ESPD - praktični primjer na EOJN

 • izrada Obavijesti o nadmetanju na EOJN
 • izrada ESPD zahtjeva od strane naručitelja
 • objavljivanje u Oglasniku EU - TED
 • zakonski i drugi bitni rokovi 

    Izmjene Dokumentacije o nabavi kroz EOJN

 • upiti i pojašnjenja DON kroz EOJN
 • ispravak Obavijesti o nadmetanju - produženje rokova i drugi razlozi - praktični primjer na EOJN

    Objava zbog žalbe na Dokumentaciju o nabavi                             

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na DON 
 • obavijest koju naručitelj objavljuje na EOJN - praktični primjer na EOJN

     Javno otvaranje ePonuda

 • priprema za javno otvaranje ponuda
 • postupanje sa dijelovima koji su pristigli izvan EOJN
 • praktični primjer otvaranja ePonuda na EOJN
 • nedostupnost EOJN - kako postupa naručitelj ?

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45  Pauza
12:45 - 15:45

      Komunikacija  naručitelja sa ponuditeljima kroz EOJN u fazi pregleda i ocjene ponuda       

 • upiti i pojašnjenja ponuda u javnom nadmetanju na EOJN - praktični primjer na EOJN
 • komunikacija kroz platformu Elektroničkog oglasnika

     Objava Odluke o odabiru i/ili poništenju - praktični primjer na EOJN

 • objava Odluke o odabiru nakon pregleda i ocjene ponuda - praktični primjer na EOJN
 • objava Odluke o poništenju - primjer na EOJN
 • koji dokumenti se učitavaju uz Odluku o odabiru
 • objava na elektroničkom oglasniku EU - TED
 • značajni zakonski rokovi za fazu pregleda i ocjene ponuda

    Žalba na Odluku o odabiru i/ili poništenju                           

 • kako naručitelj postupa u slučaju žalbe na Odluku o odabiru / poništenju
 • objave u EOJN nakon osnovane žalbe na Odluku o odabiru 

     Sklapanje ugovora o javnoj nabavi - Obavijest o dodjeli ugovora /OS

 • prikaz objave Obavijesti o dodjeli ugovora na EOJN
 • Registar ugovora / OS - prijenos podataka iz objave
 • ogledni primjer na EOJN

      Tromjesečne objave ugovora - vježba na EOJN

 • središnja i zajednička nabava
 • uloga korisnika OS
 • objava ugovora u modulu Tromjesečna objava ugovora

      Obavijest o izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom trajanja ugovora

 • objava na EOJN - vježba
 • što se može mijenjati pri kreiranju obavijesti o izmjenama ugovora 
 • povezanost sa Registrom ugovora / OS

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

3. dan

Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti GS, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

    Aktualni sat – novosti u području javne nabave

   Obveza prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava i financijske korekcije

 • Što obuhvaća ex ante kontrola i kako se pripremiti?
 • Što su financijske korekcije?
 • Najčešće nepravilnosti koje se javljaju prilikom provjere provedbe ugovora o javnoj nabavi
 • Primjeri nepravilnosti po Smjernicama Europske komisije sa primjerima iz prakse
 • Pravila za Ne-obveznike zakona o javnoj nabavi 

    Ponude i ESPD obrazac – pregled i ocjena

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje (dijelova) ponuda
 • Članci 263.  i 293. ZJN 2016
 • Pregled tehničkih specifikacija i praksa DKOM-a
 • Provjera računske ispravnosti ponude

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45     Pauza
12:45 - 15:45

     Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

     eESPD obrazac

 • Postupanje s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima

   Realizacija i izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • Utjecaj promjene cijena tijekom trajanja ugovora
 • poseban osvrt na Zaključak Vlade o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (NN 107/2021) na pripremu postupaka i one u tijeku
 • Kada se može mijenjati ugovor o javnoj nabavi?
 • 10%, 15% i/ili 30% - koliko se može povećati vrijednost ugovora o javnoj nabavi?
 • Obveza objave izmijenjenog ugovora

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Karmen Meić, Ostap Graljuk (EOJN),  Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave - 24 bodova
 • Prezentacija predavača
 • prikaz planiranja i registra ugovora/narudžbenica, te središnje nabave direktno na EOJN
 • prikaz radnji na EOJN od objavljivanja obavijesti o nadmetanju do objave obavijesti o dodjali ugovora
 • prikaz objave registra ugovora za jednostavnu nabavu
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
2.500,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.