Datum održavanja:
Četvrtak, 04.06.2020.
Mjesto održavanja:
ONLINE edukacije uživo
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Usluga stručnog nadzora na velikim javnim i privatnim investicijama - ONLINE

ZA INVESTITORE

Pred svakim investitorom koji ulaže privatna ili javna sredstva, ili sredstva EU fondova u građenje novih ili rekonstrukciju postojećih građevina, stoji veliki izazov da li će investicijski rezultat biti zadovoljavajući.

Između brojnih aktivnosti investitor mora odlučiti kome će povjeriti stručni nadzor građenja.

Uslugu stručnog nadzora  investitor mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje ove djelatnosti prema posebnom zakonu.

Kako se odvija nadzor sukladno zakonskom okviru, a što se događa na gradilištu?

Za sve investitore pripremili smo savjetovanje o stručnom nadzoru građenja.

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i privatnim investitorima
 • Javnim i sektorskim naručiteljima

 

RASPORED TEMA

8:50 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

   Uvod: Što je usluga stručnog nadzora i što sve može obuhvaćati

   Zakonski okvir za provedbu usluge stručnog nadzora i zakonske obveze nadzornog inženjera:

 • Zakon o gradnji
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

    Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

10:30 - 11:00

  Pauza

 

11:00 – 13:00

   Pregled ostalih aktivnosti (usluga) koje Naručitelju trebaju u provedbi ugovora o građenju, a uobičajeno se ugovaraju u okviru usluge stručnog nadzora

 • Za uspješnu provedbu ugovora o građenju, opseg usluge stručnog nadzora bi trebao obuhvatiti puno širi opseg usluga od zakonom propisanih

   Primjeri iz prakse kojima će se obuhvatiti:

 • Važnost planiranja i način praćenja dinamike izvođenja radova
 • Postupak evaluacije i odobravanja vantroškovničkih radova (kroz nekoliko primjera)
 • Najčešći sporovi koji mogu nastati tijekom provedbe ugovora o građenju

     Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

Predavač:

  Marijana Zvonar, dipl.inž.građ. (Exstructa d.o.o.)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • elektronički Prezentacijski materijal predavača
 • Konzultacije za stručnjakom tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
PRIJAVNICA
999,00 kn