Datum održavanja:
Srijeda, 29.06.2022.  -  Petak, 01.07.2022.
Mjesto održavanja:
WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269 D ZAGREB
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevni intenzivni trening za novo vrijeme u javnoj nabavi - ZAGREB 24 boda

Redovito usavršavanje  u ZAGREBU

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima - stručnjacima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

1. dan 

Tehnike javne nabave - intenzivnija primjena u kriznom razdoblju promjene cijena – pravni i operativni aspekt na EOJN, novosti u javnoj nabavi - ZAGREB 8 bodova

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Kako planirati i realizirati nabavu u uvjetima intenzivne promjene cijena?

    Tehnike za bolje planiranje nabave

 • dinamički sustav nabave
 • okvirni sporazum sa više dobavljača

    Okvirni sporazum sa više dobavljača

 • provedba postupka za sklapanje okvirnog sporazuma za više dobavljača
 • ogledni primjer okvirnog sporazuma
 • mininadmetanja tijekom trajanja okvirnog sporazuma
 • sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma     
 • prednosti okvirnog sporazuma sa više dobavljača

     Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
  • Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

   Pregovarački postupak bez prethodne objave - iznimna žurnost, za dodatne isporuke robe, za nove usluge iz izvornog ugovora, za nove radove iz izvornog ugovora

 • preduvjeti za korištenje najmanje transparentnog postupka nabave
 • postupak bez obveznih zakonskih rokova
 • izlaz iz situacije kad u otvorenom postupku nije dostavljena niti jedna ponuda niti jedna prikladna ponuda
 • specifičnost u dokumentaciji o nabavi
 • procedura na EOJN

Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 12:15 - 13:00    Pauza za ručak
13:00 - 16:00

       Tijek dinamičkog postupka javne nabave na EOJN

 • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN

    Tijek okvirnog sporazuma sa više gospodarskih subjekata na EOJN

 • Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora - prikaz na EOJN

     Tijek pregovaračkog postupka bez prethodne objave na EOJN

 • Ogledni primjer na EOJN
 • Upućivanje poziva gospodarskim subjektima za dostavu inicijalne ponude
 • Objava Obavijesti za ex ante transparentnost
 • Objava Obavijesti o dodjeli ugovora

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

2. dan 

Sve o otvorenom postupku javne nabave - od planiranja do ugovaranja - ZAGREB 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

    Aktualnosti u javnoj nabavi 

 • izmjene ZJN 2016    

   Otvoreni postupak javne nabave

    Aktivnosti pripreme otvorenog postupka

 • Izrada i ažuriranje Plana nabave
 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
 • Ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
 • priprema objave Obavijesti o nadmetanju na EOJN

    Provedba otvorenog postupka - 1.dio 

 • objava poziva za nadmetanje
 • komunikacija naručitelja sa gospodarskim subjektima
 • zaprimanje ponuda 

     Interaktivna radionica, ogledni primjer Dokumentacije o nabavi, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 13:00    Pauza za ručak
13:00 - 16:00

    Otvoreni postupak javne nabave

     Provedba otvorenog postupka - 2.dio

 • Analiza ponuda i sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Primjena instituta pojašnjenja i dopune ponuda - članak 293. ZJN 2016
 • Pregled i ažuriranje ESPD odgovora - primjena članka 263. ZJN 2016
 • Odluka o odabiru ili odluka o poništenju
 • Završetak otvorenog postupka

    Interaktivna radionica, ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan

Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN - ZAGREB 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

     Aktualnosti u javnoj nabavi

 • uvođenje EUR-a   
  • prilagodba internog općeg akta uvođenju EUR-a

     Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

    Interni opći akt za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer pravilnika za jednostavnu nabavu
 • postupci za jednostavnu nabavu
 • propisivanje postupka za izravno ugovaranje u internom pravilniku za jednostavnu nabavu

      Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar
 • Jednostavna nabava na primjerima u Elektroničkom oglasniku javne nabave
  • Ogledni primjer izrade plana nabave za jednostavnu nabavu
  • Ogledni primjer izrade registra ugovora za jednostavnu nabavu

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 13:00   Pauza za ručak
13:00 - 16:00    

     eDražba za jednostavnu nabavu   

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

      Check lista za provedbu jednostavne nabave

 • od internog akta do ugovora za jednostavnu nabavu

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 24 boda za specijaliste javne nabave sa certifikatom
 • Prezentacije predavača
 • ogledni primjer okvirnog sporazuma sa više dobavljača
 • ogledni primjeri na EOJN - pregovački postupak BPO,  dinamički sustav i mini nadmetanja za okvirni sporazum
 • ogeldni primjer Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak
 • ogledni primjer Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • ogledni primjer internog akta
 • prikaz izrade i ažuriranja Plana nabave
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica
 • prikaz provedbe jednostavne nabave putem novog modula na EOJN
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za jednostavnu nabavu
 • Check lista za provedbu jednostavne nabave
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Ručak
 • Parking
 • Konzultacije sa predavačima

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju pogledajte OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
3.770,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.