Datum održavanja:
Srijeda, 31.08.2022.  -  Petak, 02.09.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Trodnevna edukacija o aktualnostima u javnoj nabavi - WEBINAR 24 boda

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 24 sata (24 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

1. dan 

Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, primjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju- WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

    DOKUMENTACIJA O NABAVI

 • Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 • Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 • Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi
 • Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost
 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?
  • ogledni primjer Dokumentacije

    Ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP

 • Povezivanje kriterija sa predmetom nabave i načini bodovanja
 • Mogući kriteriji za odabir ENP pri nabavi roba, usluga i/ili radova
 • Ogledni primjeri za najčešće predmete nabave
 • Modeli evaluacije ponuda prema odabranim kriterijima za ENP

    Interaktivno predavanje, ogledni primjer DON, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45    Pauza
12:45 - 15:45    

    Pregled i ocjena ponude

 • Pregled i ocjena ponuda – izmjene u redoslijedu pregleda i ocjene ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tajnost ponude – koji dijelovi ponude ne mogu biti tajni
 • Provjera podataka iz ESPD obrasca
 • Ponuda zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja u postupku javne nabave
 • Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

    Odluke u javnoj nabavi i završetak postupka

 • zapisnik o pregledu i ocjeni - osnova za donošenje odluke o odabiru
 • Razlozi za poništenje postupka - odluka o poništenju
  • ogledni primjer odluka

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

2. dan 

Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje -  WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

   Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživost dobavljača

 • Dinamički sustav vs. Okvirni sporazum
 • Priprema dinamičkog sustava nabave
 • Uspostava DSN - 1. faza 
  • Dokumentacija o nabavi za uspostavu Dinamičkog sustava nabave
   • Što definirati u 1. fazi DSN?
 • Poziv na dostavu ponuda - 2. faza
  • Dokumentacija o nabavi - poziv na dostavu ponuda 
 • Sklapanje ugovora u okviru DSN
 • Izjavljivanje žalbe
 • Prednosti DSN

      Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45   Pauza
12:45 - 15:45

    Tijek dinamičkog sustava javne nabave na EOJN

 • Uspostavljanje DSN - 1. faza
  • Ogledni primjer objave o nadmetanju na EOJN
 • Provedba postupka nabave dostavom poziva za dostavu ponuda svim gospodarskim subjektima u DSN - 2. faza
  • Ogledni primjer mini nadmetanja na EOJN 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan 

Aktualne izmjene i dopune ZJN 2016, Upravljanje ugovorima - aneksi, raskidi, presude VUS i rješenja DKOM - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45 

        Aktualna rješenja DKOM i presude VUS

 • Tko ima pravni interes za davanje žalbe u postupcima javne nabave?
 • Utjecaj Uredbe Vijeća (EU) 2022/576 od 08. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini -  obvezne izjave ponuditelja 
 • Oslanjanje na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata
 • Jamstva i ažurirani dokumenti

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45     Pauza
12:45 - 15:45

      Aktualne izmjene i dopune ZJN 2016

 • uvođenje EUR-a
 • promjena rokova
 • izuzeća
 • pravna zaštita

     Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 

 • Utjecaj promjene cijena tijekom trajanja ugovora
 • Izmjene ugovora sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima
 • Aktualna mišljenja, tumačenja i zaključci oko promjene cijena radova i materijala

    Isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave zbog nedostatka iz prethodnih ugovora

 • primjena instituta „samokorigiranja“ – praksa DKOM i Sud EU 

     Društveno odgovorna javna nabava

 • Kako se koristi socijalna osviještenost u javnoj nabavi za odabir ponuditelja
 • Primjeri iz prakse EU 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave - 24 boda
 • Prezentacija predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
2.501,45 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.