Datum održavanja:
Petak, 22.05.2020.
Mjesto održavanja:
Hotel Mondo, Kopilica 5,
SPLIT
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Pregled i ocjena ponuda kroz DKOM rješenja i Odluke Visokog upravnog suda, izmjena ugovora o javnoj nabavi, Registar ugovora / narudžbenica - SPLIT

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

pauza za kavu

10:30 - 10:45

      Pregled i ocjena ponuda

 • Dopuna i pojašnjenje ponuda i ESPD obrasca
 • Što se može dopunjavati, a što ne smije?
 • Koji dokumenti se ažurira za ENP - ekonomski najpovoljniju ponudu i kako?
 • Dohvat iz EOJN i pojašnjenja te dopunjavanje ažuriranih dokumenata

     Praksa DKOM  za fazu pregleda i ocjene ponuda

 • Žalbe ponuditelja na Odluku o odabiru i na postupanje naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda
 • Pregled važnih odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

     Odluke Visokog upravnog suda za fazu pregleda i ocjene ponuda

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

  12:15 - 13:00    PAUZA
13:00 - 16:00

    Izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • izmjene ugovora o javnoj nabavi roba i usluga - zakonski okvir
 • kada se može povećati ugovorena vrijednost i kako?
 • nove stavke u troškovniku - kako ih uključiti u ugovorenu vrijednost
 • obveza objave izmjena ugovora o javnoj nabavi

   Registar ugovora / narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Priprema informacija za unos u Registar ugovora / narudžbenica
 • Ažuriranje ugovora u Registru ugovora
 • ogledni primjeri na EOJN

   Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

     Nedjeljko Kegalj (ŽUC Splitsko dalmatinske županije)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Radni pribor
 • Ručak
 • Kava i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
999,00 kn