Datum održavanja:
Ponedjeljak, 22.04.2024.  -  Petak, 26.04.2024.
Mjesto održavanja:
Zagrebtower, Radnička cesta 80,
Zagreb
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave - ZAGREB

NAJBOLJI I NAJBRŽI NAČIN DA SE PRIPREMITE ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA ZA STJECANJE CERTIFIKATA

 

NAJBOLJI I NAJBRŽI NAČIN DA SE UPOZNATE SA SUSTAVOM JAVNE NABAVE

 

USKLAĐENO SA NOVIM PRAVILNIKOM O IZOBRAZBI U PDDRUČJU JAVNE NABAVE - NN 154/2023

sa Oglednim primjerima ispitnih pitanja - NOVO

NOVO ! Svim našim polaznicima omogućavamo vježbanje i pripremu za ispit putem Baze pitanja za polaganje ispita

Posebna pogodnost: upoznavanje sa novom platformom EOJN RH

Specijalistički program je namijenjen:

 • Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom
 • Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
 • Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
 • Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja
 • Svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:
1. programa izobrazbe u području javne nabave i
2. pisanog ispita.

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022), novim podzakonskim propisima, a sve prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023). Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Nakon odslušanog programa izdaje se potvrda o pohađanju  izobrazbe svim polaznicima koji su bili prisutni na najmanje 75% njegova propisanog trajanja.

Svi naši polaznici dobiju pristup Bazi pitanja za javnu nabavu, tako da mogu vježbati samostalno i u vrijeme kad im to odgovara.

Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u registar predstavnika u području javne nabave sa certifikatom.

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje certifikata za specijalistu javne nabave.

Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji će provoditi postupke javne nabave kod javnih i sektorskih naručitelja.

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o pohađanju Specijalističkog programa u trajanju od 50 sati
 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, ogledni primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i ostalih značajnijih povezanih podzakonskih akata
 • Ogledni primjer ispitnih pitanja – simulacija ispita kao u Ministarstvu gospodarstva
 • prikaz rada na novoj platformi EOJN RH
 • Pristup Bazi pitanja za pripremu ispita
 • Torbica sa radnim priborom
 • Besplatni parking
 • Ručak 
 • Osvježavajući napitci tijekom predavanja

Program možete preuzeti OVDJE

Prije polaganje ispita pročitajte Upute Ovdje

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 
 
PRIJAVNICA
454,00 €
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.
 
Pogledajte druge termine