Datum održavanja:
Petak, 22.12.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Novi EOJN - Online radionica za gospodarske subjekte - WEBINAR

Usavršavanje u javnoj nabavi 

U tijeku je uspostava novog Elektroničkog oglasnika za javnu nabavu posredstvom kojeg će javni sektor objavljivati nadmetanja za sklapanje poslova, odnosno sklapanje ugovora o javnoj nabavi za različite resurse, robe, usluge i radove.

Obveza objavljivanja nadmetanja na novoj platformi EOJN za obveznike javne nabave započinje od 01. siječnja 2024. godine, što će utjecati i na davanje ponuda od strane gospodarskih subjekata.

Svi koji su zainteresirani za sudjelovanje već sad se mogu registrirati na novi sustav i nakon toga će moći pratiti planove javnih i sektorskih naručitelja, obveznika za primjenu zakonodavnog okvira javne nabave u RH, kao i izrađivati i slati ponude putem nove platforme EOJN.

Usavršavanje obuhvaća sljedeće teme:

 • Registraciju gospodarskih subjekata na Elektronički oglasnik javne nabave - EOJN RH
 • Preuzimanje tendera 
 • Izradu i dostavu ponuda na novoj platformi EOJN

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Zainteresiranim gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave i prodaje
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

12:55 – 13:00

   Registracija sudionika                                

13:00 – 14.30

 

       Nova platforma - opći pregled

       Registracija gospodarskih subjekata

 • nove uloge korisnika kod gospodarskih subjekata

       Kreiranje postupka od strane naručitelja

 • Priprema postupka i  dokumentacije na novoj platformi EOJN
 • Početni parametri postupka na novoj platformi EOJN
 • definiranje ključnih dijelova DONa unutar EOJN platforme

     Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

14.30 - 15:00

   Pauza

15:00 - 17.00

     Priprema i dostava ponude u javnim nadmetanjima

 • Elektronička ponuda - kreiranje ponude na novom EOJN
 • Dijelovi ponude koji se dostavljaju izvan EOJN
 • ESPD zahtjev i odgovor
 • preuzimanje ESPD zahtjeva, popunjavanje ESPD odgovora i dostava uz ponudu
 • Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave

    Interaktivna radionica, pitanja i odgovori

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave 
 • Prezentacija predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
143,00 €
 
1.077,43 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.