Datum održavanja:
Utorak, 13.12.2022.  -  Petak, 16.12.2022.
Mjesto održavanja:

WEBINARI
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Škola javne i jednostavne nabave u prosincu - WEBINARI 32 boda

Stalno stručno usavršavanje - 32 boda za specijaliste javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 32 sata (32 boda).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

1. dan

Aktualnosti - ZJN 2016 Izmjene i dopune, uvođenje EURA, 6. paket sankcija prema Rusiji, Uspostava DSN za novo vrijeme u nabavi - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza 10.30 - 10.45

     AKTUALNO O JAVNOJ NABAVI - NOVI IZAZOVI 2022.     

      Usvojene Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi 2016

 • izmjene u području pravne zaštite
 • novi rokovi
 • utjecaj uvođenja eura na ZJN 2016
 • Izuzeća od primjene ZJN 2016
 • izmjene ugovora - članak 317. ZJN 2016

      Uvođenje EUR-a - utjecaj na praksu javne i jednostavne nabave kod naručitelja

 • utjecaj na nove i postojeće ugovore
 • Plan nabave 
 • Registar ugovora
 • utjecaj na interni akt za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer internog akta

        Interaktivno predavanje, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori  

12:15 - 12:45    Pauza
12:45 - 15:45

   Uredba  Vijeća (EU) 2022/576 od 08. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini -  kako postupati sa strane naručitelja?

 • Dopuna obveznih odredbi u DON
 • isključenje gospodarskih subjekata sukladno 6. paketu sankcija prema Rusiji
 • utjecaj na nove i postojeće ugovore
 • ogledni primjer Izjave ponuditelja

       Optimalna tehnika javne nabave za novo vrijeme nestabilnosti cijena

       Dinamički sustav javne nabave - stalna raspoloživot dobavljača

 • pravni i tehnički aspekt DSN
 • ogledni primjer dinamičkog sustava javne nabave 

      Interaktivno predavanje, ogledni primjer  DSN, pitanja i odgovori  

2. dan

Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura,  značajni rokovi, zajednička nabava - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza 10.30 - 10.45

   Planiranje nabave za 2023. godinu

 • Novi plan za 2023. godinu - uvođenje EURA
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

     Izmjene Plana nabave za prethodnu 2022. godinu

    Kad je potrebno ažurirati Plan nabave za prethodnu 2022. godinu

 • Izvješće o realizaciji Plana nabave za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja 

     Registar ugovora / okvirnih sporazuma / narudžbenica

 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu -  pretpostavke za unos ažuiranih podataka
 • Pravni i tehnički okvir - uvođenje EURA
 • Objava i ažuriranje

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 - 12:45   Pauza
12:45 - 15:45

   Rokovi u javnoj nabavi

 • Obvezni rokovi
 • Razmjerni rokovi
 • Utjecaj rokova na osobito bitne povrede i financijske korekcije
 • rok mirovanja i žalbeni rok

     Zajednička nabava - priprema i provedba 

 • Zajednička nabava - zakonski okvir i realizacija na EOJN
 • Dogovor oko zajedničke nabave - tko provodi u ime zajednice naručitelja

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

3. dan

Analiza ponuda i ESPD odgovora, novi sustav eŽalbe za naručitelje i ponuditelje, vodič kroz žalbe, presude VUS i DKOM rješenja -  WEBINAR 8 bodova

9:00 – 12:15

pauza 10.30 - 10.45

    Analiza ponuda i ESPD odgovora

 • Redoslijed pregleda ponuda
 • Mogućnosti za postavljanje upita prema ponuditeljima za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda 
 • primjena zakonskih odredbi i rokova za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda
 • Bodovanje i ocjena ponuda

      Europska standardna dokumentacija o nabavi - ESPD odgovor

 • analiza ESPD odgovora
 • upotpunjavanje ESPD odgovora
 • ažuriranje ESPD odgovora

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15 - 12:45    Pauza
12:45 - 15:45

    eŽalba prema novim izmjenama ZJN 2016 - za naručitelje i ponuditelje

 • izmjene Pravilnika o eŽalbi
 • dostava eŽalbe
 • postupanje naručitelja u slučaju žalbe na Dokumentaciju o nabavi
 • sa zaustavljanjem postupka
 • bez zaustavljanja postupka
 • pravni interes za žalbu

    Vodič kroz presude  VUS i DKOM rješenja

 • greške u području kriterija za odabir gospodarskog subjekta (obvezne osnove za isključenje - nekažnjavanje i porezni dug)
 • osnove za isključenje za podugovaratelje
 • neobvezne osnove za isključenje - prethodno sudjelovanje u pripremi postupka, lažno prikrivanje činjenica
 • isključenja - uvid u registar stvarnih vlasnika
 • zamjena gospodarskih subjekata i stručnjaka
 • tehničke i stručne sposobnosti - minimalna razina, sposobnost za slične usluge, zamjena i/ ili dopuna referenci
 • pregovaranje tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • niske ponude, jamstva za ozbiljnost ponude
 • ažurirani popratni dokumenti 
 • osnovanost poništenja postupka    

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

4. dan

Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

9:00 – 10:30

 

 

       Jednostavna nabava za 2023. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave
 • načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
 • načelo tržišnog nadmetanja
 • načelo transparentnosti
 • prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave

      Prillagodba internog općeg akta  za jednostavnu nabavu  za uvođenje EURA

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45       Pauza
10:45 - 12:15

     Postupci jednostavne nabave

     Dokumentacija o nabavi i zapisnici za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer dokumentacije i obrazaca u jednostavnoj nabavi
 • check lista za praćenje aktivnosti 

     Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar u jednostavnoj nabavi

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

    Registar ugovora /okvirnih sporazuma / narudžbenica u EOJN - ogledni primjeri

 • za jednostavnu nabavu

    Jednostavna nabava - novi modul na EOJN

 • eDostava s javnom objavom poziva - NOVO
 • eDostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) - NOVO
 • Ogledni primjer na Elektroničkom oglasniku javne nabave

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

*moguće je odabrati i prijaviti pojedinačnu edukaciju, a za pojedinačnu prijavu kliknite na željeni naslov edukacije

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 32 boda ( za specijaliste javne nabave)
 • Potvrda o usavršavanju za ostale sudionike
 • Prezentacija predavača
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • ogledni primjeri ESPD odgovora
 • ogledni primjer postupanja naručitelja u slučaju eŽalbe na DON (sa i bez zaustavljanja postupka)
 • ogledni primjer Izjave o nepostojanju osnove za zabranu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
 • ogledni primjer Izjave o državljanstvu
 • ogledni primjer Internog akta za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Dokumentacije za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer zapisnika o otaranju ponuda, pregledu i ocjeni ponuda za jednostavnu nabavu
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica, te provedbe jednostavne nabave putem novog modula na EOJN
 • savjetovanje sa predavačima

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
3.392,00 kn
 
450,20 EUR
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.