Datum održavanja:
Srijeda, 13.11.2019.
Mjesto održavanja:
Sveučilišni stručni studiji, Kopilica 5
Split
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Registar ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma, Izrada plana nabave, Jednostavna nabava -  priprema i provedbe, Pravna zaštita kroz rješenja DKOM i odluke Visokog upravnog suda
Redovito usavršavanje u području javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima - ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu javne nabave i financija
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

 

 

 Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora i OS i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu - izrada i ažuriranje

Izrada Plana nabave

 • Kako odrediti predmet nabave?
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori    

10:30 - 12:00

Jednostavna nabava 

 • Planiranje i priprema jednostavne nabave
 • Kako nabaviti određenu marku u jednostavnoj nabavi?

Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Ogledni primjer internog akta
 • Ogledni primjer Procedure za stvaranje ugovornih obveza
 • Utjecaj zakona o fiskalnoj odgovornosti na stvaranje ugovornih obveza

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:00 – 13:00

 Ručak (Argola) i osvježenje

 

13:00 – 16:00

Pravna zaštita kroz rješenja DKOM

 • Žalbe na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na pregled i ocjenu ponuda - odluku o odabiru /poništenju
 • Osobito bitne povrede postupka javne nabave
 • Postupanje po službenoj dužnosti
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda- pogrešni kriteriji za odabir ENP

Odluke Visokog upravnog suda

 

Interaktivno predavanje, diskusija, pitanja i odgovori

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri Internog akta za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjeri obrazaca  za provedbu jednostavne nabave
 • Radni pribor  
 • Ručak i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje tijekom 12 mjeseci
 • Zakon o javnoj nabavi (tiskani primjer)

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr