Datum održavanja:
Srijeda, 08.02.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Registar ugovora/ narudžbenica /O.S. - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Statističko izvješće za 2022. godinu, Aktualnosti u javnoj nabavi - WEBINAR 8 bodova

Usklađeno sa izmjenama Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa!

ONLINE edukacija

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

       Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / narudžbenica / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma
 • Izrada i ažuriranje registra narudžbenica za jednostavnu nabavu

      Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave
     Ogledni primjer izrade i ažuriranja Registra ugovora / okvirnih sporazuma na EOJN RH
 • Ogledni primjer izrade standardnog obrasca za dodjelu ugovora na EOJN
 • Ogledni primjer izrade registra narudžbenica za jednostavnu nabavu na EOJN
 • Ogledni primjer ažuriranja registra na EOJN

   Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

     Statističko izvješće o provedenim postupcima u 2022. godini usklađeno sa uvođenjem EURA

 • zakonska obveza dostave statističkog izvješće za javnu i jednostavnu nabavu
 • priprema podataka za sastavljanje izvješća
 • dostava izvješća na EOJN

      Aktualnosti u javnoj nabavi

 • izmjene Zakona o javnoj nabavi I Podzakonskih propisa

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Prezentacijski materijali
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica
 • ogledni primjer izrade statističkog izvješća za 2022. godinu
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.