Datum održavanja:
Petak, 07.10.2022.
Mjesto održavanja:
WMD Poslovni centar, Ulica grada Vukovara 269D,
ZAGREB
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Priprema i provedba nabave usluge projektiranja za naručitelje i ponuditelje

Gost predavač: odvjetnik Mićo Ljubenko

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Voditeljima projekata građenja u javnoj nabavi
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

12.30 – 13:00

   Registracija sudionika                                       

13:00 - 16:00

pauza

od 14:30 - 14.45

  Priprema i provedba nabave usluge projektiranja 

 • Utvrđenje predmeta projektiranja
 • Opcije ugovaranja usluge projektiranja
 • Ugovaranje projektiranja obzirom na uvjete sufinanciranja
 • Zaštita prava javnog naručitelja od nedostataka u projektu ili troškovniku
 • Ovlasti i dužnosti projektanta kod ugovaranja projektantskog nadzora
 • Ugovaranje odgovornosti projektanta prema javnom naručitelju
 • Uređenje podjele ovlasti kroz DON između projektanta i voditelja projekta

        Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o usavršavanju
 • Prezentacijski materijal predavača
 • Coffe break i osvježavajuća pića
 • Savjetovanje sa predavačem
 • Besplatni parking

 

Molimo da popunite prijavnicu nakon čega ćete dobiti automatsku ponudu.

a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
753,00 kn
 
99,94 EUR
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.