Datum održavanja:
Srijeda, 17.06.2020.
Mjesto održavanja:

ONLINE
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Priprema nabave i izrada DON sa posebnim osvrtom na kriterije za odabir GS i ENP - ONLINE

ONLINE edukacija uživo

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 11:15

   Priprema nabave u novonastalim uvjetima na tržištu

 • Rebalansi proračuna / financijskih planova i  planova nabave
 • Odabir postupka javne nabave
 • Što je bolje za naručitelja - ugovor ili okvirni sporazum za 2020. godinu
 • Sprječavanje rizika od žalbe kroz pripremu nabave
 • Prethodna savjetovanja i tehničke konzultacije
 • Kako odabrati prave kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Koja je prava kombinacija kvalitete i cijene za odabir ENP - ekonomski najpovoljnije ponude

 Interaktivna radionica, primjeri, pitanja i diskusija

11:15 – 12:00

   Pauza

12:00 - 16:00

  Dokumentacija o nabavi

 • Izrada Dokumentacije o nabavi
  • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
 • Kriteriji za odabir sposobnih i kvalitetnih gospodarskih subjekata
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Jamstva u uvjetima smanjene likvidnosti ponuditelja
 • Navod o izmjenama ugovora u Dokumentaciji o nabavi (smanjenje, povećanje ili raskid)

    Interaktivna radionica, ogledni primjer DON, primjeri, pitanja i diskusija

Predavači:

  Nada Gunjača (Grad Rijeka)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave
 • ePrezentacijski materijal predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!