Datum održavanja:
Srijeda, 14.06.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Priprema javne i jednostavne nabave – planiranje, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje, rokovi, uloga i prekršajna odgovornost povjerenstva, Registar ugovora i narudžbenica -WEBINAR 8 bodova

Stalno stručno usavršavanje - 8 bodova za specijaliste javne nabave

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9.00 - 12.15

           Priprema javne i jednostavne nabave za 2023. sukladno izmjenama ZJN 2016

        Planiranje nabave

 • Planiranje nabave za 2023. godinu
 • Novi plan za 2023. godinu - uvođenje EURA
 • Usklađivanje sa Proračunom / Financijskim planom  
 • Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika
 • Značaj dinamike u provedbi otvorenog postupka
 • Slobodna volja naručitelja

       Izvješće o realizaciji Plana nabave za 2022. godinu za interne potrebe naručitelja i za potrebe revizora u nadzoru naručitelja 

       Registar ugovora / okvirnih sporazuma / narudžbenica - zakonska obveza

 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu -  pretpostavke za unos ažuriranih podataka
 • Pravni i tehnički okvir - uvođenje EURA
 • Objava i ažuriranje

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, , pitanja i odgovori, diskusija

12.15 - 12.45    Pauza 
12.45 - 15.45

       Istraživanje tržišta za potrebe planiranja nabave i izrade DON i troškovnika

 • nezaobilazna aktivnost koja doprinosi određivanju ključnih elemenata DON i Tehničkih specifikacija
 • kako istraživati sukladno preporukama zakonskih propisa
 • da li je i kada je potrebno izraditi izvješće o istraživanju       

      Značajni rokovi

 • izmjene rokova prema dopunama i izmjenama ZJN 2016
 • rizični rokovi - osobito bitne povrede postupka
 • obvezni i razmjeri rokovi
 • produživanje roka za otvaranje ponuda

      Prekršajna odgovornost naručitelja

 • uloga članova povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka nabave
 • odgovornost čelnika naručitelja
 • tko je odgovorniji za provedbu Zakona o javnoj nabavi - čelnik ili članovi stručnog povjerenstva?

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • Prezentacijski materijali predavača
 • prikaz izrade i ažuriranja Plana nabave i Registra ugovora
 • Savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.