Datum održavanja:
Četvrtak, 15.10.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Aktualno u području javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehničke specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanja u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

  Aktualno u području javne nabave

 • Kako obnoviti certifikat iz javne nabave putem aplikacije eIzobrazba
 • novi modul za jednostavnu nabavu na EOJN
 • Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu - tehničke pretpostavke za unos ažuiranih podataka

  Interaktivno predavanje, ogledni primjer na EOJN, pitanja i odgovori    

10:30 - 10:45   Pauza
10:45 - 12:15

   Dokumentacija o nabavi

 •   Obvezni sadržaj Dokumentacije o nabavi
 •   Kako izbjeći žalbe na dokumentaciju
 •   Rješenja DKOM u fazi objave i ispravaka Dokumentacije o nabavi

   Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

12:15 – 13:00

   Pauza

13:00 - 14:30

  Tehničke specifikacije za robe, usluge i radove i jednakovrijednost

 • Formuliranje tehničkih specifikacija
 • Gdje pronaći norme?
 • Kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti
 • Može li se primijeniti odredba članka 293. ZJN 2016 u odnosu na jednakovrijednost?

             Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

14:30 - 14:45   pauza
14:45 - 16:15

   Ekonomski najpovoljnija ponuda

 •  kriterij za odabir ponude - kako ga odrediti? 
 •  primjeri kriterija za kvalitetu robe, usluga i radova
 • posebne odredbe za hranu i prehrambene proizvode

   Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

Predavači:

  Karmen Meić (Grad Varaždin), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • skripte sa prezentacijama predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
998,00 kn