Datum održavanja:
Petak, 24.03.2023.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje -  WEBINAR 8 bodova

Redovito usavršavanje u javnoj nabavi

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabavesa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika              

9:00 – 12:15

pauza

10:30 - 10:45

   Pravna zaštita za naručitelje i ponuditelje  

   eŽalba prema novim izmjenama ZJN 2016 - za naručitelje i ponuditelje

 • izmjene Pravilnika o eŽalbi
 • dostava eŽalbe
 • postupanje naručitelja u slučaju žalbe na Dokumentaciju o nabavi
  • sa zaustavljanjem postupka
  • bez zaustavljanja postupka
 • pravni interes za žalbu

    Vodič kroz presude  VUS i DKOM rješenja

 • greške u području kriterija za odabir gospodarskog subjekta (obvezne osnove za isključenje - nekažnjavanje i porezni dug)
 • osnove za isključenje za podugovaratelje
 • neobvezne osnove za isključenje - prethodno sudjelovanje u pripremi postupka, lažno prikrivanje činjenica
 • isključenja - uvid u registar stvarnih vlasnika
 • zamjena gospodarskih subjekata i stručnjaka
 • tehničke i stručne sposobnosti - minimalna razina, sposobnost za slične usluge, zamjena i/ ili dopuna referenci
 • pregovaranje tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • niske ponude, jamstva za ozbiljnost ponude
 • ažurirani popratni dokumenti 
 • osnovanost poništenja postupka 

    Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori    

12:15 – 12:45

  Pauza 

 

12:45 – 15:45

   Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi 

 • Priprema i potpisivanje ugovora
 • Ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi 
 • Obveze po ZJN 2016
 • Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016
 • Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa?
 • Izmjene vremenskog trajanja ugovora
 • Značajne izmjene cijena i utjecaj na ugovore - što su mogućnosti naručitelja?
 • Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima
 • Primjeri (kašnjenje izvođača, zamjena podugovaratelja, nedostaci u izvođenju, uloga nadzora)
 • Jamstva u ugovaranju 
 • Naplata jamstava

     Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori  

U kotizaciju je uključeno:

 • Potvrda o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)
 • materijali predavača
 • Savjetovanje tijekom radionice
 • ogledni primjer postupanja naručitelja u slučaju eŽalbe na DON (sa i bez zaustavljanja postupka)

Molimo da popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
133,00 €
 
1.002,09 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.