Datum održavanja:
Petak, 25.09.2020.
Mjesto održavanja:

WEBINAR
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu - WEBINAR 8 bodova

WEBINAR

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Odvjetnicima i  revizorima
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 11:30

kratka pauza od

10:15 do 10:30

   Pravna zaštita ponuditelja

 • Pravo ponuditelja za žalbu u postupku javne nabave
 • Pravni interes ponuditelja

   Postupanje naručitelja u žalbenom postupku u javnoj nabavi

 • Postupanje naručitelja nakon dostave žalbe
 • Najčešće greške naručitelja u postupcima javne nabave
 • Osobitno bitne povrede u postupcima javne nabave

11:30 - 12:00

   pauza

12:00 - 14:30

pauza od 13:30 - 13:45

  Rješenja Državne komisije i presude Visokog upravnog suda

 • Žalba na dokumentaciju o nabavi
 • Žalbe na tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Žalbe na kriterije za odabir gospodarskih subjekata
 • Žalbe na kriteriji za odabir ENP
 • Jamstva i ažurirani dokumenti
14:30 - 14:45   pauza
14:45 - 16:15

   Kako napisati i dostaviti žalbu u javnoj nabavi?

 • eŽalba - priprema i dostava
 • Obveza ponuditelja - obračun i plaćanje naknade za žalbu
 • Što ponuditelj mora dokazati

Predavači:

  Daria Duždević (DKOM), Andjelko Rukelj (DKOM), Damir Klemenčić (IRMO)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o usavršavanju u području javne nabave
 • ePrezentacijski materijali predavača
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
PRIJAVNICA
998,00 kn