Datum održavanja:
Četvrtak, 01.09.2022.
Mjesto održavanja:
Pučko otvoreno učilište, Petra Grubišića 3,
ŠIBENIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Praktikum jednostavne nabave - interaktivna radionica u Šibeniku - 8 bodova

Stalno stručno usavršavanje - 8 bodova za specijaliste javne nabave

ONLINE edukacija

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o pohađanju programa usavršavanja u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima i stručnjacima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 10:30

 

 

       Jednostavna nabava za 2022. godinu

 • zakonski okvir za jednostavnu nabavu
 • primjena načela javne nabave u domeni jednostavne nabave

      Prillagodba internog općeg akta  za jednostavnu nabavu  za uvođenje EURA

   Interaktivna radionica, ogledni primjer internog akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 - 10:45       Pauza
10:45 - 12:15

     Postupci jednostavne nabave

     Dokumentacija o nabavi i zapisnici za jednostavnu nabavu

 • ogledni primjer dokumentacije i obrazaca u jednostavnoj nabavi
 • check lista za praćenje aktivnosti 

     Plan i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu

 • Zakonski okvir za planiranje i registar u jednostavnoj nabavi

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

   

     Priprema i provedba jednostavne nabave - vježba

 • priprema Dokumentacije i upita za dostavu ponuda
 • izrada Zapisnika o  otvaranju, pregledu, ocjeni iponuda

 

     Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova ( za specijaliste javne nabave)

 • Potvrda o usavršavanju za ostale sudionike

 • prezentacijski materijali
 • prikaz izrade i ažuriranja registra ugovora/narudžbenica na EOJN
 • Check lista - kontrolna lista za praćenje jednostavne nabave
 • ogledni primjer Dokumentacije o nabavi za jednostavnu nabavu
 • ogledni primjer Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Upute kako se prijaviti na edukaciju provjerite OVDJE.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
 
PRIJAVNICA
1.484,30 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.