Datum održavanja:
Petak, 17.05.2019.
Mjesto održavanja:
Hotel Adria, Radnička cesta 46
DUBROVNIK
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
 
Praktikum jednostavne nabave
8 bodova
Redovito usavršavanje u području javne nabave - Dubrovnik 17. svibnja 2019.

u najavi:

Praktikum jednostavne nabave - Zagreb 12.06.2019.

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima
 • Specijalistima javne nabave
 • Svim službenicima u odjelu nabave
 • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
 • Ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju ili žele sudjelovati u nadmetanjima javne nabave
 • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

Vrijeme održavanja

9:00 – 16:00

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 - 12:00

pauza za kavu

tijekom predavanja

 

Jednostavna nabava

 • Planiranje i priprema jednostavne nabave
  • Određivanje predmeta nabave i procjenjene vrijednosti
  • Može li se definirati marka i model u jednostavnoj nabavi?
  • Dopuna plana novim stavkama na temelju zahtjeva krajnjih korisnika
  • Ogledni primjer zahtjeva za nabavu

Dokumenti i obrasci za pripremu i provedbu jednostavne nabave

  • Stručno povjerenstvo
  • Sukob interesa

Tijek provedbe jednostavne nabave

 • Obrasci za provedbu
 • Načela javne nabave i kako ih poštivati?

Plan nabave i Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma na EOJN
  • Ogledni primjeri registra ugovora i OS i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu, pitanja i odgovori

12:00 - 13:00

Pauza (lagani obrok - light meal)

13:00 - 16:00

Interni akt za jednostavnu nabavu

 • Postupci i načini za jednostavnu nabavu sa vrijednosnim pragovima
 • Vrijednosni pragovi za jednostavnu nabavu
  • Ogledni primjer internog akta

Procedura stvaranja ugovornih obveza prema fiskalnoj odgovornosti

 • Ogledni primjer procedure stvaranja ugovornih obveza

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri internog akta i procedure za stvaranje ugovornih obveza, pitanja i odgovori  

Predavači:

Smiljana Bezić, dipl.iur (Vademecum d.o.o. konzultant)

Nedjeljko Kegalj, dipl.iur. (ŽUC Splitsko dalmatinkske županije)

Kotizacija: 1099 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri dokumenata i obrazaca za jednostavnu nabavu
 • Ogledni primjeri internog akta i procedure za stvaranje ugovornih obveza
 • Radni pribor
 • Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatno savjetovanje

 

Uplata i prijava:

Agencija APPA d.o.o., Mostarska 67, Šibenik, OIB 37357453647

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika


Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@edukacije-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite Prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@edukacije-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@edukacije-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.

 
Smiljana Bezić
 
Smiljana Bezić

Smiljana Bezić, ovlašteni trener u sustavu javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Odjelu za nabavu Sveučilišta u Splitu. Diplomirala na Pravnom fakultetu. Vlasnica je konzultantske tvrtke Vademecum d.o.o. - sa uslugama u području javne nabave. Izvrstan poznavatelj primarnih i sekundarnih izvora prava za javnu nabavu. Vrsni stručnjak i predlagatelj zakonskih izmjena. Uvijek otvorena za raspravu i savjete prema naručiteljima. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova na temu javne nabave.

Nedjeljko Kegalj
 
Nedjeljko Kegalj

Nedjeljko Kegalj, ovlašteni trener u sustavu javne nabave, sa višegodišnjim iskustvom u području javne nabave. Diplomirao na Pravnom fakultetu. Uža specijalnost su mu žalbeni postupci, građevinski radovi i javna nabava u EU projektima.

 
p