Datum održavanja:
Petak, 18.02.2022.
Mjesto održavanja:
Sveučilišni kampus u Rijeci, Radmile Matejčić 5
RIJEKA
 
Lokacija na karti  
Print / PDF
Preuzmite Program
 
Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma - zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave, Odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja - RIJEKA 8 bodova

Usavršavanje u javnoj nabavi - 8 bodova

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, te se svakom polazniku daje potvrda o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Savjetovanje je namijenjeno:

 • Javnim i sektorskim naručiteljima – obveznicima javne nabave
 • Gospodarskim subjektima – ponuditeljima u sustavu javne nabave
 • Specijalistima javne nabave – sa i bez certifikata
 • Menadžerima koji donose odluke za provođenje postupaka javne nabave (gradonačelnicima, načelnicima, direktorima, rukovoditeljima i dr.)
 • Službenicima u odjelu nabave – svih struka
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave
 • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

   Registracija polaznika                                                          

9:00 – 12:15

 

pauza

10.30 - 10.45

    Aktualnosti o planiranju javne nabave za 2022. godinu

 • Izmjene pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • zakonski okvir za planiranje javne nabave
 • donošenje Plana nabave za 2022. Godinu
 • objavljivanje Plana nabave
 • specifičnost Plana nabave za zajedničku i središnju javnu nabavu
 • definiranje predmeta nabave
 • određivanje CPV oznake i bitnih rokova za planiranje
 • izmjene i dopune Plana tijekom godine
 • primjena načela transparentnosti u planiranju postupaka

       Interaktivna radionica,  pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45

   Pauza

12:45 - 15:45

       Aktualnosti o evidenciji Registra ugovora o javnoj nabavi / Okvirnih sporazuma

 • Zakonski okvir za izradu i ažuriranje Registra
 • Ustrojavanje registra posredstvom standardnih obrazaca sukladno Uredbi o standardnim obrascima EU
 • Specifičnosti registra za središnju i zajedničku nabavu
 • Izrada i ažuriranje registra ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova
 • Izrada i ažuiranja registra okvirnih sporazuma za središnju javnu nabavu, te ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma

      Prekršajne odredbe obveznika javne nabave u domeni plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma

 • Prekršajne odredbe za pravnu i odgovornu osobu u pravnoj osobi obveznika javne nabave
 • Specifičnosti prekršajnih odredbi za korisnike središnje i zajedničke nabave

     Odgovornost stručnog povjerenstva i čelnika naručitelja 

 • obveze i odgovornosti propisane ZJN 2016 za naručitelja 

    Interaktivna radionica, ogledni primjeri, pitanja i odgovori, diskusija

Predavači:

    Nada Gunjača (Grad Rijeka), Branka Filipović (konzultant), Alenka Poljičak (APPA)

 

U kotizaciju je uključeno:

 • Uvjerenje o stalnom stručnom usavršavanju  - 8 bodova za obnavljanje certifikata javne nabave
 • Prezentacija predavača
 • prikaz planiranja i registra ugovora/narudžbenica
 • coffe break
 • ručak
 • savjetovanje tijekom predavanja

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@edukacije-appa.hr 

Hvala!

 
Trenutno nema drugih termina.
 
PRIJAVNICA
1.160,00 kn
 
Cijena za prijavu je sveukupna cijena.